Hoppa till huvudinnehåll

CASE:

Tranås Kommun bygger levande ledningssystem med CANEA ONE

Enkelhet var ledordet när Tranås kommun skulle upphandla nytt IT-stöd för hela verksamheten. Behovet var stort av ett integrerat ledningssystem som var enkelt och tillgängligt för alla i verksamheten, vilket ställde höga krav på användarvänlighet. Med ett attraktivt gränssnitt och enkla menystrukturer föll valet till sist på CANEA ONE. Tack vare implementeringen arbetar nu alla medarbetare på ett strukturerat sätt i ett gemensamt system, vilket effektiviserar det dagliga arbetet och ökar möjligheten till uppföljning och styrning.

Tranås kommun har som vision att vara en framgångsrik, innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv. Som många andra kommuner har de ett skiftande behov i sina olika förvaltningar. En av utgångspunkterna för ledningssystemet är de specifika krav som kommer från vård och omsorg, socialtjänstlagen och SOSFS2011:9, vilket ställer extra höga krav på att IT-stödet ska möta gällande lagar och standarder utan att göra avkall på funktionaliteten. En ytterligare utmaning för Tranås var att samordna arbetet mellan de olika förvaltningarna, som hittills arbetat i separata system. För att lyckas med samordningen behövde IT-stödet också förbättra medarbetarnas möjligheter att söka och hitta rätt information för att effektivisera det dagliga arbetet. Med dessa förutsättningar valde Tranås kommun att implementera CANEA ONE som sitt IT-stöd.

- Vi såg att CANEA ONE kunde erbjuda den kraftfulla styrning och hantering av dokument som vi efterfrågade. Förbättringsarbetet har resulterat i en ny ledningsmodell där vi tydliggör vad som ska göras på politisk nivå samt verksamhetsnivå. Det har skapat nya möjligheter för oss att hålla ett uppdaterat och levande ledningssystem, berättar Christel Esbjörnsson, projektledare Ständiga förbättringar.

CANEA har varit professionella och erbjudit en helhet
Införandeprojektet har fungerat bra och CANEAS projektledare upplevdes som väldigt professionella. Tack vare att CANEA bidragit med metodik, utbildning och IT-stöd har Tranås nu ett väl fungerande ledningssystem som underlättar det systematiska förbättringsarbetet. I systemet har de inkluderat ett lättmodellerat processverktyg med tillhörande knutna dokument, något som ingår i CANEA ONE som en av fem moduler. Tranås såg också ett behov av en samlad projekthantering och uppföljning med gemensamma projektmodeller som en integrerad del i ledningssystemet.

- Vi ser att såväl det strategiska som det operativa har blivit tydligare och lättare att följa upp och överblicka. Idag kan vi arbeta mer tvärfunktionellt med gemensamma arbetssätt och vi har både styrande och stödjande dokument som säkrar kvaliteten i det dagliga arbetet. Vi har samlat alla våra rutiner så att de är gemensamma för samtliga förvaltningar, tidigare kunde det finnas egna rutiner lokalt på medarbetarens dator. Att de nu är gemensamma innebär att alla får en samsyn och vi har dessutom en bra versionshantering. Vi kan också enkelt introducera nyanställda tack vare alla rutiner, systemet är användarvänligt och alla medarbetare kan enkelt hitta dokument då IT-stödet är integrerat med intranätet.

CANEA ONE är ett flexibelt system med helhetstänk
Tranås kommun ser också en stor fördel i flexibiliteten i att bygga vyer. Totalt har kommunen sju olika digitala ärendeflöden som är integrerade med ledningssystemet, bland annat synpunkter och klagomål, motioner, åtgärdsärenden samt medborgarförslag. Några av ärendeflödena är länkade via kommunens webbsida. Genom att kommunens invånare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål direkt via webben kan kommunen direkt registrera dem som inkommande ärenden, vilket sparar tid och administration. Det underlättar också för att hantera och följa upp alla ärenden individuellt, men ger också en samlad överblick.

- Våra invånare kan nu också ställa frågor och lämna synpunkter till kommunen tack vare att vi nu kan erbjuda E-tjänster. Vi har dessutom upptäckt en stor vinst i att vi har implementerat vår grafiska profil i systemet och kan säkra att dokument alltid får rätt layout tack vare de mallar som finns tillgängliga. Vi är otroligt nöjda med CANEA ONE och att det finns ett unikt helhetstänk med systemet. Det finns många separata och mer nischade system på marknaden, men inget som kopplar samman alla delarna i ett ledningssystem på samma sätt. Och oavsett vem vi träffar på CANEA får vi alltid ett professionellt bemötande och IT supporten är oerhört hjälpsamma och snabba på att svara, avslutar Christel.

Vi är otroligt nöjda med CANEA ONE och att det finns ett unikt helhetstänk med systemet. Det finns många separata och mer nischade system på marknaden, men inget som kopplar samman alla delarna i ett ledningssystem på samma sätt.

Christel Esbjörnsson, projektledare Ständiga förbättringar.
Tranås kommun

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.

Se fler kundcase