Hoppa till huvudinnehåll

Frösunda kan fokusera på sina kunder

Med hjälp av CANEA ONE skapade Frösunda ett ledningssystem, baserat på SOSFS 2011:9, som gjort att verksamheten kan fokusera på det allra viktigaste – att ge kunderna den allra bästa omsorgen.

Bakgrund och behov

Frösunda är en av Sveriges största privata omsorgsaktörer med över 8 000 anställda inom äldreomsorg, personlig assistans, individ och familj samt funktionsnedsättning. Verksamhetens målsättning är att erbjuda kunderna den allra bästa omsorgen, vilket ställer krav på ständigt förbättringsarbete.

Frösunda är även en geografiskt spridd verksamhet med flera delar som kräver styrning, samordning och uppföljning på olika nivåer. Samtidigt lyder verksamheten under Socialstyrelsens föreskrifter för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) innefattande krav på bland annat processer, rutiner och arbetssätt.

För att hantera det integrerade och processorienterade ledningssystemet och ge de bästa förutsättningar för medarbetarna valde Frösunda efter en noggrann upphandlingsprocess att implementera helhetslösningen CANEA ONE.

Nytta och vinster

Med hjälp av CANEA ONE förenklas och förbättras kvalitetsarbetet i hela verksamheten, från ledning och ut i det dagliga omsorgsarbetet. Fokus ligger på enkelhet och användarvänlighet, framför allt för användare ute i verksamheterna. Effektiv dokument- och informationsstyrning med rollbaserade startsidor, anpassade vyer, metadatahantering, kvittenser och smarta sökfunktioner gör det enkelt att snabbt finna rätt information. Administrativa uppgifter automatiseras och chefer kan enklare och snabbare nå ut med ny information till rätt målgrupper inom organisationen.

I samma verktyg visualiserar Frösunda sina processer på ett enkelt sätt. Dokument och ärenden kopplas till aktiviteterna. Även körbara processer hanteras i CANEA ONE ärendehanteringsmodul, som används av Frösunda för exempelvis avvikelsehantering, förbättringsförslag samt synpunkter och klagomål. Rapportörer får återkoppling på ett smidigt sätt samtidigt som ledningen hela tiden har full kontroll på verksamheten genom statistik-, diagram- och rapportfunktioner.

Tillsammans med oss skapar Frösunda ett mer levande och användarvänligt ledningssystem för hela verksamheten, som sparar tid och gör att verksamheten kan fokusera på det allra viktigaste – att ge sina kunder den allra bästa omsorgen.

Vi har fått ett verktyg som ger oss rätt förutsättningar för ett systematiskt och värdeskapande kvalitetsarbete.

Christine Rosencrantz, Kvalitetschef, Frösunda

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.

Se fler kundcase