Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedel

Säkra kvalitet och livsmedelssäkerhet med branschanpassat ledningssystem

Dagens medvetna konsumenters behov i kombination med branschens krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet, ställer höga krav på aktörer inom livsmedelsindustrin. Oavsett om du arbetar med råvaruförädling i industrin, logistik, grossistverksamhet eller försäljning till slutkonsumenter, så krävs att du möter kraven från regleringar och standarder, och att du jobbar för ständig förbättring. CANEA ONE är plattformen som hjälper dig att leva upp till kraven och ger stöd för ett aktivt kvalitetsarbete inom livsmedelssektorn.
Ledningssystem utifrån livsmedelsbranschens standarder

CANEA ONE är utformat för att förenkla och effektivisera verksamhetens arbete i enlighet med branschens standarder, såsom BRC, ISO 22000 och FSSC 22000.

En plattform för det systematiska kvalitetsarbetet

CANEA ONE ger ett kraftfullt stöd för livsmedelssäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete, exempelvis utifrån principer som HACCP. Det skapar förutsättningar för ett levande ledningssystem där alla medarbetare känner sig involverade.

Minskad komplexitet – ökad användarvänlighet

CANEA ONE samlar all information i en enda plattform och presenterar informationen utifrån den enskilde medarbetarens roll i verksamheten.

Röd tråd från strategiskt till operativt dagligt arbete

CANEA ONE innehåller fritt valbara moduler som tillsammans skapar möjligheterna till ett helt integrerat system innehållande allt från strategisk planering till det dagliga operativa arbetet och där allt hänger ihop.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Vi använder CANEA ONE

CANEA ONE används av flera etablerade bolag inom livsmedelsbranschen.

Verksamhetssystem skapar rätt förutsättningar för Saltå Kvarn

Saltå Kvarn hyllar CANEA ONE och liknar några förbättringar som uppnåtts vid en minirevolution. ”Det är som natt och dag jämfört med tidigare.”

CANEA ONE betydelsefullt stöd för livsmedelsproducenten Trensums Food

Livsmedelstillverkaren Trensums Food är inne i en expansiv fas och trycket på produktionslinjerna är stort. Samtidigt är kraven på kvalitet och säkerhet mycket höga. CANEA ONE är ett viktigt verktyg i produktionen – varje dag.

Jordens befolkning växer, och i takt med det ökar det totala behovet av livsmedel. Samtidigt ställs allt högre krav på ett effektivare utnyttjande av resurser och minskad miljöpåverkan. Marknaden och branschen är under ständigt tillväxt och förändring.

Utmaningar

Livsmedelsbranschen står inför stora utmaningar. Såväl produktions- som konsumtionsmönster ändras och kraven på hållbarhet ökar. Konsumenter efterfrågar dessutom alltmer transparens och vill kunna följa produkten hela vägen till källan. Det gäller att vara effektiv och hållbar hela vägen – samtidigt som vi har en växande marknad med fler människor att mätta, vilket gör att den totala produktionen måste öka.

För att få ekvationen att gå ihop gäller det att ha noggrann kontroll över hela kedjan och klara högt uppsatta krav på livsmedelssäkerhet. De som har koll på sina processer och sin dokumentation står rustade för att jobba med ständiga förbättringar för att klara de utmaningar som hela livsmedelsbranschen står inför.

CANEAs lösning

CANEA erbjuder ett färdigt standardsystem som är anpassat för att klara livsmedelsindustrins branschgemensamma krav. Även om det är ett standardsystem, har det hög flexibilitet och kan anpassas efter varje organisations unika egenskaper.

Plattformen CANEA ONE får helheten i verksamheten att hänga ihop – hela vägen från strategi till dagligt operativt arbete. Genom att kombinera styrkorna i CANEAs moduler för dokument-, process-, ärende-, projekt- och strategihantering kan informationen som behövs för kvalitetsarbetet samlas i ett och samma system. När allt är samlat i samma plattform ökar användarvänligheten och möjligheten att se helheten. Dessutom minskar system- och förvaltningskostnaderna och synergier skapas som annars hade krävt kostsamma och komplexa integrationer mellan flera applikationer.

CANEA ONE är anpassat för livsmedelsföretag som jobbar mot exempelvis ISO 22000, IP Livsmedel, BRC och FSC 22000. Det är en plattform som skapar ett levande ledningssystem – där ni hanterar allt ifrån styrdokument, remisshantering, processer, målstyrning och balanserade styrkort till körbara processer/ärenden såsom riskanalyser, avvikelser, egenkontroller, mätningar/stickprover, tillbud, reklamationer och revisioner. Allt samlat i en och samma plattform.

Funktioner

Ett komplett digitalt stöd för hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet – anpassat efter branschens krav.
functions

Rollbaserat system

CANEA ONE visar relevant information och uppgifter utifrån användarens roll i organisationen, vilket bidrar till god användbarhet för den enskilde medarbetaren.

Körbara processer

Skapa körbara processer, såsom egenkontroller, avvikelser, riskanalyser (exempelvis i enlighet med HACCP) och reklamationer, i CANEA ONE för en effektivare handläggning och bättre möjlighet till uppföljning, statistik och rapportering samt för det ständiga förbättringsarbetet.

Sökbarhet

CANEA ONE gör det enklare att hitta rätt information vid rätt tidpunkt, men även enklare att nå ut med viktig information till rätt målgrupp och säkerställa att budskapet når fram genom läskvittenser och tester.

Arbeta processorienterat

Möjlighet att skapa ett helt flexibelt processorienterat ledningssystem med klickbara processkartor och kvalitetssäkrad livscykelhantering för styrande dokument, såsom rutiner, checklistor och policys.

Mobilitet

Genom CANEAs mobilapplikation är det möjligt att rapportera in aktiviteter och få tillgång till sina viktiga dokument direkt i en smartphone eller läsplatta.

Komplett lösning – en plattform

CANEAs moduler gör det möjligt att skapa ett levande och effektivt ledningssystem som skapar en röd tråd hela vägen från strategi till operativ verksamhet.

Att få strukturerad statistik på exempelvis avvikelser på material från leverantörer är ett mycket viktigt område för oss och nu blir CANEA Workflow ett kraftfullt verktyg för förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring i verksamheten.

Magnus Nilsson, IT-chef, The Absolut Company

Några av våra kunder

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta vår branschspecialist:

Erik Carlsson
Key Account Manager
Tel: 010 459 00 16
Kontakta via e-post