Hoppa till huvudinnehåll

Övriga branscher

Övriga branscher

Att organisera affärsinformation i ett ledningssystem och strukturera samt förbättra de gemensamma arbetssätten är något som alla organisationer har behov av. CANEA ONE hjälper idag hundratals organisationer i alla typer av branscher. Systemet är flexibelt och går att ställa in efter just era unika förutsättningar och behov. Några av de branscher som vi har erfarenheter från är:

Kontakta oss gärna för referenser och mer information rörande just din bransch.

Vi använder CANEA ONE

CANEA ONE används av många väletablerade bolag

Internationella projekt kräver ett starkt projektverktyg

DAFA är på väg mot ökad internationalisering och större projektmognad – och det kräver synlighet, flexibilitet och överblick. CANEA ONE har hjälpt till på denna resa. Med många anställda i olika delar av världen ställs allt större krav på projektledning och övergripande översikt över projektportföljen.

Kinnarps möblerar om IT-stödet

Kinnarps behövde göra projekt visuella för alla inblandade och införde projektverktyget CANEA Project - en helhetslösning för effektiv projekt- och portföljhantering.

Några av våra kunder

Läs mer