Hoppa till huvudinnehåll

Transport och logistik

Bygg grunden för framtidens logistik i ledningssystemet

Hela transport- och logistikbranschen är under förändring. Affärsmodellerna utvecklas, e-handeln växer kraftigt och kundernas krav på effektiva transporter och leveranser ökar. Samtidigt är hållbarhet och klimat viktiga frågor för alla aktörer i branschen. Ett väl fungerande ledningssystem skapar rätt förutsättningar för att ni ska kunna erbjuda morgondagens konkurrenskraftiga logistiklösningar.
Effektivisering

Med CANEA ONE kan ni förenkla vardagen genom effektiv dokument-, process- och ärendehantering. Skapa full kontroll på era reklamationer eller styrande dokument genom att konfigurera systemet så att det passar era behov. För enskilda medarbetare blir det lätthanterligt eftersom det går att ställa in så att var och en enbart hanterar de processer som är centrala i varje roll.

Digitalisera era processer

För att ha väl fungerande processer i ett IT-system krävs flexibilitet; det måste gå att anpassa och förändra ärendeflöden löpande. Med CANEA Workflow kan ni fritt styra flöden efter era behov. I transport- och logistikbranschen blir förbättringar av ärendeflöden inom reklamationer, avvikelser, revisioner och risker ofta extra viktiga.

Ständigt förbättringsarbete

Med CANEA ONE kommer ni enkelt kunna följa upp era ärenden på detaljnivå. I systemets ärendevy väljer ni att visa just den information som är viktig för er. Det finns även en inbyggd analysmotor där all metadata i samtliga ärenden kan analyseras i grafer eller exportmallar. Analysmotorn är enkel att konfigurera och förändra och kan placeras på dashboards för fullständig kontroll över era processer i realtid.

Anpassat och beprövat stöd

CANEA ONE ger er ett användarvänligt och komplett stöd för behoven inom logistik- och transportbranschen. Bland annat finns smidiga funktioner för hantering av lokala och globala reklamationer samt avvikelser. Vi på CANEA hjälper idag företag inom samtliga transportsektorer: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart och Luftfart.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Våra ekonomier och våra liv är idag beroende av effektiv förflyttning av varor och människor. En förflyttning som består av komplexa transport- och logistikkedjor. Organisationer som verkar i dessa kedjor har idag ökat tryck på sig för att ge större kostnadseffektivitet, ökad transparens och mer hållbarhet.

Utmaningar

Alla segment inom svensk logistik- och transportmarknad har stora utmaningar när det gäller klimat- och miljöfrågor. Kunderna har höga krav på miljövänliga transportalternativ, vilket i sin tur ställer krav på att företagen har väl fungerande processer i ett kvalitetssäkrat ledningssystem. Certifiering blir också allt viktigare för att kunna bedriva ett kvalitativt förbättringsarbete och för att kunna påvisa medvetenhet om kunders krav.

En annan utmaning för företag i transport- och logistikbranschen är den ökande andelen av e-handel. Privatpersoner ställer idag stora krav på tid och kvalitet, och inte sällan riktas missnöje mot logistikföretagen när förväntningarna inte uppnås. Det gör att transportföretagen får brottas med en ökande ström av klagomål på förseningar, skadat gods eller bristfällig kommunikation. En smidig och effektiv ärendehantering är a och o för att bemöta utmaningen.

CANEAs lösning

För att lyckas bedriva verksamheten effektivt, men också för att förbättra den, krävs ett affärsdrivet ledningssystem. I stället för den traditionella, kravdrivna synen på ledningssystem, ger CANEA ONE er en plattform för att arbeta mer affärsdrivet där medarbetare, arbetssätt och ständiga förbättringar sätts i fokus. Det är ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet. Systemet passar utmärkt för transport- och logistikbranschen tack vare bland annat smidiga lösningar för reklamationshantering, avvikelsehantering och dokumenthantering.

CANEA ONE är designat för att snabbt komma igång med, vara lätt att använda och enkelt att underhålla. Systemet kommer med helt färdiga och integrerade funktioner för bland annat hantering av strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. Samtliga delar i systemet kan konfigureras för att matcha era processer och kan med enkelhet förändras i takt med att ni förändrar er verksamhet. Det ger er en oslagbar överblick av hur era processer ser ut idag, hur det går och vad som behöver förändras för att förbättra er organisation.

Vi har i över 20 år arbetat tillsammans med våra kunder och har framgångsrikt levererat hundratals införandeprojekt av CANEA ONE.

Systemstöd från CANEA klarar högt ställda krav från flygbolaget BRA

BRA grundades 2016 genom sammanslagning av 13 olika bolag. Fem olika systemstöd skulle då överges för ett nytt gemensamt. Efter benchmarking mot skräddarsydda stöd för flygbranschen föll valet på CANEA ONE.

MTR utmärker sig med högsta kvalitet

MTR i Stockholm tog 2009 över driften av tunnelbanetrafiken och har sedan flera år använt sig av CANEAs programfamilj som stöd för sitt integrerade verksamhetssystem.

Funktioner

Ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet.
functions

Dokumentstyrning

Full kontroll och effektiv hantering av alla styrande dokument som rutiner, checklistor, blanketter, policies och mallar är oerhört viktigt för att klara branschens krav på tillgänglig information. Med CANEA ONE får du effektiv dokumenthantering i ett livscykelperspektiv med full kontroll över dokumenttypers remissflöden, roller och kravanpassad metadata. Dessutom finns god sökbarhet och spårbarhet samt bra möjligheter att ställa in rättigheter och åtkomst. Medarbetare ser enbart de dokument de har behörighet att se – och alltid rätt version av dokumentet.

Revisionshantering

Att jobba med digitala krav- och checklistor underlättar revisionsarbetet. Med CANEA ONE kan du skapa digitala checklistor anpassade efter ditt företags behov och krav. Det gör att ni på ett tryggt sätt kan säkerställa att ni lever upp till såväl bolagets regler som lagkrav. Dessutom finns möjligheter att koppla ihop avvikelse- och reklamationshantering samt förbättringsförslag med revisionshanteringen. På så vis kan ni jobba effektivt med ständiga förbättringar och ha full kontroll över vem som ansvarar för vilken åtgärd och när ska det vara klart.

Processmodellering

Genom att kartlägga och beskriva processer framträder också en bild av ”hur” saker görs och vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar det finns behov av samverkan. Med hjälp av systemet kan ni enkelt modellera, kommunicera och göra processerna klickbara i hierarkier så att alla förstår. Det ger medarbetare insikt om hur de ska agera i olika steg i processen. Enkelheten i processverktyget underlättar uppdatering av processerna, mätning och styrning. Dessutom kan ni länka till dokument och dokumentvyer så att medarbetare enkelt kommer åt rätt version av dokument.

Ärende- och reklamationshantering

Genom att digitalisera och skapa körbara processer får du en mycket bättre handläggning och koll på läget. Du kan skapa anpassade ärende- och reklamationsflöden som automatiserar arbetsgången och säkrar att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information. Det finns även möjlighet att skapa integrationer som skickar exempelvis reklamationer från externwebben direkt till ärendehanteringssystemet i CANEA ONE.

Mobil åtkomst

I en bransch där flera medarbetare är ute på fältet blir mobil åtkomst till extra viktig. Medarbetare ska komma åt dokument och checklistor oavsett om de sitter vid en dator eller enbart är uppkopplade via mobil enhet. Med CANEA ONE får ni åtkomst via mobilen och smidig access till rätt dokument i rätt tid.

”Jag visste från början vad jag ville ha ut av systemet och vad som behövde rapporteras. Men exakt hur det skulle bli i slutändan förstod jag inte från första stund. Det känns jättebra att systemet är så konfigurerbart. Vi kan anpassa det enkelt efter både våra processer, dess faser, formulär och regelverk, men även uppföljningsfunktioner såsom vyer och mail-aviseringar. Flera fördelar med systemet har vi förstått först efter införandet, och i takt med att vi lär oss systemet förstår vi i vilken utsträckning vi kan använda det”

Kajsa Asker, HSEQ Manager/PFSO, Gothenburg RoRo, DFDS Group

Några av våra kunder

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta vår branschspecialist:

Anders Östby
Tel: 010 459 00 38
Kontakta via e-post