Hoppa till huvudinnehåll

CANEA ingår partnerskap med StyrelseAkademien Stockholm

Vårt arbete tillsammans med StyrelseAkademien fortsätter att växa. Utöver vårt tidigare samarbete med StyrelseAkademien Väst ingår vi nu också ett partnerskap med StyrelseAkademien Stockholm. styrelseakademien Stockholm

Samarbetet mellan StyrelseAkademien och CANEA utökas nu till att även inkludera StyrelseAkademien Stockholm. Det nya partnerskapet är till för att ytterligare stärka styrelsearbetet och utvecklingen av företag i regionen.

Det finns stora synergier i att utöka samarbetet även med StyrelseAkademien Stockholm, som delar värderingarna om vikten av bolagsstyrning och dess utveckling. Vi ser fram emot att knyta nya kontakter och tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm kunna erbjuda utbildningar till deras medlemmar, säger Christer Hellstrand, VD på CANEA.

StyrelseAkademien är en oberoende, ideell och samhällsnyttig medlemsorganisation vars mission är; att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft. Att från vår sida på CANEA kunna bidra med kunskap och erfarenheter inom våra kärnområden såsom strategi, ledningssystem, ledarskap, effektivitet och transformation till medlemmarna i StyrelseAkademien både i väst, men nu också i Stockholm, ger möjligheter att stötta i den fortsatta utvecklingen i två av Sveriges största regioner.

Det gemensamma målet är att verka tillsammans för utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete, som i sin tur leder till att utveckla näringsliv och företag. Charlotte Gustavsson, Verksamhetschef, StyrelseAkademien Stockholm, summerar samarbetet som följande:

Vi i StyrelseAkademien är jätteglada att knyta ännu ett spännande företag till vår partnerpool, där PwC, Cirio och Microsoft redan ingår. För oss som medlemsorganisation är det oerhört viktigt att ha ett gott samarbete med framåtlutande aktörer från svenskt näringsliv för att tillsammans kunna ge våra medlemmar så mycket kunskap och insikt kring styrelsearbete och omvärld som möjligt. Vi ser fram emot ett givande samarbete med CANEA!

.

Kontaktperson CANEA:

John Saldin, Managementkonsult

john.saldin@canea.se

Mobil: 0736-002807

.

styrelseakademien Stockholm

Kontaktperson StyrelseAkademien Stockholm:

Charlotte Gustavsson, Verksamhetschef

charlotte.gustavsson@styrelseakademien.se

Mobil: 0703-914944

.