Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

  • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

CANEA ONE Användarkonferens 2022

Välkommen till Göteborg & 2022 års upplaga av CANEA ONE Användarkonferens

Vi hälsar systemförvaltare/ägare eller dig som arbetar mycket i CANEA ONE välkommen till 2 inspirerande dagar.

Missa inte möjligheten att under ett par intensiva dagar få både inspiration, ny kunskap och träffa många användare av CANEA ONE. Konferensen äger rum den 11-12 maj 2022 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Middag på Park Lane

Första dagen avslutas med underhållning och 3-rätters middag på Park Lane som ligger granne med konferenslokalen.

Upplev den bästa musiken från 70, 80 och 90-talet framförda av Park Lanes artister och musiker live på scen. Följ med tillbaka i tiden och sjung med i låtarna som gjorde avryck för generationer framåt. Guldkorn ur den svenska låtskatten, riviga rockklassiker och discodängor som får golvet att gunga.

Viktigt att du meddelar vid bokning om du inte önskar medverka på kvällsaktiviteten.

.

Så tycker tidigare deltagare

Vi har fått mycket bra feedback från våra deltagare genom åren – så här säger några av dem.

”Bra föreläsningar med praktiska exempel. Er positiva personal som sprider glädje runt sig, härligt.”

”Konferensen var välplanerad, rakt igenom”

”Föreläsningarna var generellt av mycket bra klass”

Hålltider för konferensen

  • Onsdag den 11 maj kl 09.30 - 17.00 + kvällsaktivitet (registrering från kl. 08:45 inkl. kaffe & smörgås)
  • Torsdag den 12 maj kl 08.45 - 13.00 (registrering från kl. 08:15 inkl. lunch kl. 12:00)

Villkor och information

Pris 595 kr per person (deltagare 1-2). Deltagare 3-5 betalar 995 kr per person, inklusive lunch och kvällsaktivitet, exklusive moms. Anmälan gäller båda dagarna inklusive kvällsaktivitet. Vid återbud senare än 6 veckor innan konferensen debiteras 995 kr, oavsett hur stor del av konferensen du väljer att avstå ifrån.

Med tanke på det begränsade antalet platser förbehåller vi oss rätten att avboka deltagare från samma företag vid fullbokning, för att så många olika kunder som möjligt ska kunna delta.

Intresseanmälan

  • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Talare på Användarkonferensen 2022

Framtidens hållbarhetsarbete idag

Mikael Lindström - Ansvarig Utmärkelser och Innovationer hos SIQ

De senaste åren har det skett ett tydligt perspektivskifte i synen på kvalitet. Quality 5.0 är SIQs beteckning på dagens kvalitetsbegrepp och kopplingen till ”Society 5.0” och hur ledningssystem i framtiden behöver se ut. Lyssna till Mikael Lindström som berättar om att nu handlar det inte längre om att enbart åstadkomma kundtillfredsställelse, utan även om hur företag och organisationer kan bidra till samhällsnytta.

Möjligheten till förändring

Annelie Pompe

“Tankarna påverkar allt vi gör”, menar Annelie. “Väldigt sällan kan vi styra över de yttre omständigheterna, men vi kan alltid välja att vara medveten om vilket förhållningssätt vi vill tackla dem med. Det handlar om attityd och inställning.” Lyssna till en föreläsning av Annelie Pompe där hon beskriver hur vår inställning till vardagslivet påverkar hur vi lever.

Möjligheter med cirkulär ekonomi

Tobias Jansson – Omvärldsbevakare och skribent, CircularEconomy.se

Cirkulär ekonomi är en vision om ett samhälle där resurser tas om hand och cirkuleras vidare istället för att bli avfall. Synsättet har vunnet allt mer mark som ingång till att angripa hållbarhetsutmaningar inom såväl näringslivet som från politikens håll. Tobias Jansson ger en inspirerande överblick över området med många exempel på hur företag och offentlig verksamhet kan arbeta cirkulärt, bland annat hämtade från boken Symbios som Tobias är aktuell med under våren.

Kundberättelser

På uppdrag med CANEA ONE – hantering av allt ifrån små till större komplexa uppdragsprojekt

Mikael Eboskog – Bohusläns museum

Bohusläns museum har en relativ omfattande projektverksamhet, allt ifrån små enkla uppdrag till stora miljonprojekt. Med ett behov av att hålla reda på alla projekts genomförande, tidsåtgång och deadlines krävdes ett flexibelt system där uppdragens skilda förutsättningar tas hänsyn till. Hör mer om när museet berättar om sina erfarenheter av CANEA Project gällande möjligheter och utmaningar i verksamheten.

Användardriven utveckling och förvaltning av CANEA ONE

Johana Söderström & Jan Olausson – Borås Stad

Borås Stad har ca 5000 användare i CANEA ONE, men vi har ändå satt användarna i förarsätet. Vi arbetar efter en modell där såväl kravställande som support sker så nära slutanvändaren som möjligt.

Vi kommer under seminariet ge exempel på tjänster som skapats utifrån användarnas behov, som att Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar faktureringsunderlag för detaljplanearbetet i CANEA ONE. Vi kommer även att gå igenom hur vi arbetar för att möjliggöra en användardriven utveckling och förvaltning av vår uppsättning av CANEA ONE.

Vägen till ett levande ”Vårt arbetssätt” - Aktiv innehållsförvaltning

Sophie Rais & Erik Conradsson – Svevia AB

Kom och lyssna till hur Svevia organiserade sig för att hantera förvaltningen av ”Vårt arbetssätt” och vilka utmaningar det innebär med ett ”levande Vårt arbetssätt”. Erik & Sophie beskriver behovet av aktiv innehållsförvaltning som identifierades i samband med omstarten av ”Vårt arbetssätt” och visar hur Svevia använder systemet som stöd för innehållsförvaltningen och hur de agerar och hanterar utmaningarna genom aktiv innehållsförvaltning.

Svevia

CANEA ONE blev ett Solklart val för det kommunala vård och omsorgsbolaget SOLOM.

Richard Wenne & Annette Sjöborg – SOLOM

Solom hade under flera år byggt upp en struktur för bolagets systematiska kvalitetsarbete. Vi saknade dock ett digitalt verktyg som hjälpte oss att planera, leda, följa upp och förbättra vårt kvalitetsarbete på ett tydligt och enkelt sätt. Vårt önskemål med ett digitalt verktyg var att det skulle bidrag till att säkra kvaliteten för god vård och omsorg samt möjliggöra för verksamheter och ledning att göra rätt saker, vid rätt tillfällen och på rätt sätt. Vi delar med oss om vår resa från idé till ett väl fungerande verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Hur kan man implementera ett verksamhetssystem globalt?

Anders Fogelberg – Fitesa

Om man är en global koncern med 23 fabriker i 13 länder som alla har sina lokala system för dokumenthantering, plus riktlinjer och policys från moderkoncernen, hur gör man för att införa ett gemensamt verksamhetsledingssystem? Hur ser man till att systemet är lätt att använda och administrera? Hur säkerställer man att det både är robust och flexibelt, så att nya fabriker kan läggas till vid expansion? Hur får man användarna att tycka att deras arbete är enklare med systemet än utan? Hör hur Fitesa implementerade gemensam dokument- och ärendehantering för sina 2 500 anställda med CANEA ONE.

Kunskapspass

Digitaliserat förbättringsarbete

Mikael Göthager & Thomas Branander

Hur kan ni skapa ett fokus på rätt saker i verksamheten med en tydlig röd tråd från strategisk till operativ nivå? Hur når ni ett framgångsrikt förbättringsarbete i en distribuerad organisation, där alla inte träffas fysiskt regelbundet? Hur kan ni lyckas få förbättringsarbetet att bli en naturlig del av verksamheten med engagerande medarbetare som också tar arbetet framåt? Vi ger svar på dessa frågor och visar konkreta exempel på hur ni med hjälp av CANEA ONE får en gemensam systematik och efterlevnad i förbättringsarbetet, samt hur verktyget bidrar till insikter och underlag för beslutsfattande.

Agil strategiaktivering

John Saldin & Thomas Branander

Med ett heltäckande IT-stöd för ledningssystem som CANEA ONE kan ni skapa en röd tråd från strategi till operativ verksamhet. Tillsammans tittar vi närmare på ett ramverk för utveckling och aktivering av strategier samt hur plattformen kan användas som stöd för att uppnå målen. Vidare belyser vi strategianalys och strategiprocess för att ni lättare ska kunna definiera var ni befinner er idag och hur ni tar fram och analyserar er strategi.

ISO 27001 – introduktion till informationssäkerhet

Nicolas ter Wisscha & Sven Krig

Ta ett grepp om informationssäkerheten i er organisation. Vi ger er en introduktion till informationssäkerhet och den internationella standarden ISO 27001 samt verktygen för att kunna arbeta mer systematiskt med frågan i er organisation. Genom tips och råd får ni insikten kring hur ni kan organisera arbetet i praktiken samt hantera de risker som finns.

Lyckade projekt

Anders Östby & Daniel Olsson

Hur kan ni som organisation arbeta för att skapa lyckade projekt? Få en klarare överblick och kontroll över er projektverksamhet. Med ett tydligt ramverk förklarar vi närmare hur ni kan uppnå en ökad projektmognad i er organisation. Vi visar även hur ni kan använda CANEA ONE för bättre planering, samarbete och genomförande av projekt för att nå fler lyckade projekt.

Förändringsledning – viljan är avgörande

Kristian Guander

Låt medarbetare samt ledare vara delaktiga och ta ägarskap för att planerade förändringar ska uppnås både snabbare och med varaktiga resultat. Vi delar med oss av våra erfarenheter, tankesätt och verktyg för att skapa engagemang i organisationen. Med hjälp av 10 konkreta tips får ni grunden för att starta igång arbetet.

Smarta användningsområden

Från idé till lyckat projekt

Anders Östby & Anders Ohlqvist

I detta seminarium kommer vi djupdyka i hur CANEA ONE kan användas skapa en samlad bild av en organisations projekt, från ide, till genomförande och slutligen uppföljning av effektmål. Detta innefattar allt från att hantera beslut om vilka projekt som ska startas, skapa underlag till projekten och följa upp effektmålen efter avslutat projekt.

Under seminariet kommer vi att visa på ett möjligt användningsområde för systemet men även arbeta en del med systemets design- och konfigurationsverktyg. Med detta hoppas vi att ni får med er kunskaper och idéer till hur ni kan förbättra er användning. Seminariet lämpar sig för dig som har tidigare erfarenhet av att konfigurera i CANEA ONE

Följ upp era mål och handlingsplaner inom offentlig sektor

Erik Carlsson & Lars Olsson

Att på ett effektivt sätt kunna arbeta med att bryta ner de övergripande målen till konkreta handlingsplaner i respektive verksamhet och att följa upp dessa är en stor utmaning. I detta seminarie kommer vi att se hur CANEA ONE och modulerna CANEA Workflow och CANEA Strategy kan hjälpa till med stora delar av detta arbete.

Under seminariet kommer vi att visa på ett möjligt användningsområde för systemet men även arbeta en del med systemets design- och konfigurationsverktyg. Med detta hoppas vi att ni får med er kunskaper och idéer till hur ni kan förbättra er användning. Seminariet lämpar sig för dig som har tidigare erfarenhet av att konfigurera i CANEA ONE

Sprid Arbetssätt med test- och läskvittens

Patrik Bergwall & Kristoffer Skarp

Att sprida arbetssätt och information samt att säkerställa att individer har tagit del av och förstått den är en utmaning. Under detta seminariet kommer vi att se hur CANEA Document kommer att kunna stödja er i arbetet att få ut rätt information till rätt person samt hur man kan följa upp att de tagit del av och förstått informationen.

Under seminariet kommer vi att visa på ett möjligt användningsområde för systemet men även arbeta en del med systemets design- och konfigurationsverktyg. Med detta hoppas vi att ni får med er kunskaper och idéer till hur ni kan förbättra er användning. Seminariet lämpar sig för dig som har tidigare erfarenhet av att konfigurera i CANEA ONE

Skapa effektiva processer

Elin Cedergren & Sven Krig

Hur kan vi skapa så bra förutsättningar för processteamet som möjligt? Under detta seminariet kommer vi att dela med oss av våra tips och erfarenheter i hur man effektivt ritar processer och skapar dashboards som gör det enkelt för medarbetare att få en samlad bild av processen.

Under seminariet kommer vi att visa på ett möjligt användningsområde för systemet men även arbeta en del med systemets design- och konfigurationsverktyg. Med detta hoppas vi att ni får med er kunskaper och idéer till hur ni kan förbättra er användning. Seminariet lämpar sig för dig som har tidigare erfarenhet av att konfigurera i CANEA ONE

Kontakt vid frågor

Vid frågor kontakta Linda Särnberger på 010-459 00 28 eller linda.sarnberger@canea.se

Välkommen!

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år