Hoppa till huvudinnehåll

CANEA ONE inkluderad i Gartners Market Guide - igen

Vi på CANEA är stolta över att CANEA ONE återigen är med i Gartners forskning. Denna gång i rapporten ”Market Guide for Technologies Supporting a Digital Twin of the Organization (DTO)”, publicerad i juli 2018. Detta är en stark validering att CANEA ONE inte bara är på rätt spår utan även är en av drivkrafterna inom området.

I sin rapport konstaterar Gartner: “Allt eftersom behovet att transformera verksamheten digitalt växer sig allt starkare driver dessa initiativ även användarnas förståelse för fördelarna med att kunna analysera och förstå hur initiativen påverkar helheten. Det krävs en modell för att kartlägga resan, vägleda planeringen av hur den valda digitala affärsstrategin ska realiseras och slutligen se till att de satta målen uppnås.”

Gartner fortsätter: “CANEA ONE erbjuder en totallösning med sina förintegrerade moduler för strategi-, projekt/portfölj-, ärende-, process- och dokumenthantering. Med CANEA ONE kan alla aspekter av strategin visualiseras och förklaras på alla nivåer inom organisationen samt säkerställa att alla initiativ och aktiviteter är i linje med den övergripande strategin.”

Om “Digital Twins”
Gartner jämför en DTO med ett navigationssystem eller GPS. Precis som en GPS i bilen kan den styra din organisation till den önskade destinationen (till-tillståndet) med hjälp av fem element:

  • Destination: Information om önskad destination och när du vill komma dit.
  • Karta: En guide som visar hur du når destinationen - din organisations GPS kommer bara att vara lika bra som dess kartdatabas.
  • Prestanda: En indikation på hur långt du är på din resa, hastighet etc.
  • Situation: Situationsmedvetenhet; medvetenhet om vägspärrar och utmaningar på vägen framåt.
  • Beslut: Aktiverar välgrundat beslutsfattande genom att ge dig noggrann information om framsteg och situation.

Om vi översätter dessa GPS-komponenter till en organisatorisk eller affärsmiljö så får vi de fem byggstenarna i en DTO:

  • Destination: Organisationens mål, t.ex. optimerad affärsverksamhet, förbättrad eller nya affärsmodeller.
  • Karta: Digitaliserad version av verksamheten (visar hur extern verksamhet ligger i linje med den interna).
  • Prestanda: Genomgående ramverk för hur prestanda bör mätas genom hela modellen
  • Situation: Anpassade KPIer som ger relevanta och aktuella värden inom ramverket
  • Värde: Affärsbeslut och åtgärder som skapar värde för organisationens olika intressenter både internt och externt.

Om du vill veta mer om hur CANEA ONE kan förbättra din företagsprestanda och hjälpa din organisation i den digitala världen, vänligen kontakta oss.
Du kan läsa hela rapporten om du har ett Gartner-konto här.

Om Gartner
Gartner är världensledande inom forskning och rådgivande och förser företagsledare med insikter, råd och verktyg för att bygga morgondagens framgångsrika organisationer. Verksamma i över 40 år har de nu en position som pålitlig rådgivare och en objektiv resurs för mer än 15 000 organisationer i 100+ länder.