Hoppa till huvudinnehåll

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Från strategi till exekvering

Problemet är inte formuleringen av strategin i sig själv utan hur vi ska göra för att implementera den i praktiken. Vanliga symptom är överraskningar i strategiskt utfall, otydliga prioriteringar och att operativa initiativ och åtgärder inte har någon tydlig koppling till de strategiska målen. Vi på CANEA har specialiserat oss på frågan hur man kopplar vardagsarbetet i verksamheten till organisationens strategi för att säkerställa att man når målen. Med hjälp av IT-stöd och arbetsramverk för strategiarbete kan den röda tråden skapas hela vägen från strategi till exekvering.

"Med CANEA ONE kommer vi att säkerställa att vår dagliga verksamhet går i linje med vår övergripande strategi. Jag blev övertygad direkt när jag såg hur väl systemet integrerar målarbete med det dagliga arbetet i projekt och processer."

Gunnar Peters, CEO, Borås Energi och Miljö AB

Några av våra kunder

  • Våra kunder
  • Våra kunder

Kundberättelser

Förverkliga dina strategier

CANEA hjälper er med ett komplett ramverk för effektivt strategiarbete
Utveckling av strategin
Planering av införandet
Framtagning av operativa planer
Uppföljning och utvärdering
Nästa steg

Ta första steget till att koppla ihop det strategiska och operativa arbetet - kontakta oss så berättar vi mer.

Thomas Branander

Key Account Manager

Erik Carlsson

Business Development Manager