Hoppa till huvudinnehåll

5S – Ordning och reda

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Med 5S skapar man ordning och reda på ett systematiskt sätt och etablerar arbetssätt för att bibehålla och fortsätta utvecklas. 5S ger ökad effektivitet och skapar en grund för förbättringsarbetet.

5S ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är 5S?

5S är en metod som är en av grundstenarna inom Lean. Benämningen 5S är egentligen en akronym från fem japanska ord. Rakt översatt betyder dessa:

  • Seiri - Inventering
  • Seiton - Placering
  • Seiso - Initialrengöring
  • Seiketsu - Rutiner
  • Shitsuke – Disciplin

För att 5S skall utgöras av fem svenska ord som börjar på S kallar vi dem: Sortera – Strukturera – Städa – Standardisera – Skapa vana

5S kan användas på många ställen t.ex. i produktion, på ett lager eller i förråd, i konferensrum, på kontorsplatser, i fikarum, på datorn och i nätverket.

Hur lyckas man med 5S?

5S lyckas man med genom att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt.

5S, lean 5S

Vår metodik

Tillvägagångssättet för 5S är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet. De första tre stegen är egentligen ett ordentligt städprojekt, det svåra kommer i de sista stegen när man ska bibehålla det som har åstadkommits.

Kännetecknande för vårt upplägg är involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning. För att säkerställa efterlevnad införs 5S-audits där de olika arbetslagen får utvärdera varandras områden efter en gemensam checklista.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik

Anlita oss för 5S

Våra konsulter anlitas ofta som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss kring lean 5S är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss