Hoppa till huvudinnehåll

Affärsmodell

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Hur realiserar ditt företag er affärsidé? Har ni en ny idé som behöver utvecklas och integreras i verksamheten? Vi hjälper er att strukturera och formulera en skräddarsydd modell för er affärsverksamhet. Vi har arbetat tillsammans med organisationer från en stor mängd olika branscher vilket har gett oss en god kunskap om framgångsrika affärsmodeller.

Affärsmodell ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är en affärsmodell?

Affärsmodellen är en beskrivning av hur affärsverksamheten skapar olika typer av värden. Modellen förenklar och tydliggör det viktiga i företagets värdeskapande. Grunden till en affärsmodell ligger i företagets affärsidé. Affärsidén ska svara på vem ni riktar er mot, vilket behov ni fyller, hur ni ska göra det och varför kunden ska betala för det. En framgångsrik affärsidé är den gemensamma nämnaren av det ni är bra på, det ni står för som företag och det kunderna är villiga att betala för.

Affärsmodellens innehåll

En effektiv affärsmodell innehåller beskrivningar av ett antal komponenter i företagets verksamhet och hur dessa samspelar. Vi arbetar med ett flertal verktyg för att strukturera affärsmodeller. En av dessa är Business Model Canvas.

Hur lyckas man skapa en bra affärsmodell?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt.

affärsmodell

Vår metodik

Tillvägagångssättet för framtagande av affärsmodell är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

  • Arbetet startar med en nulägesanalys. Vi utforskar företagets omvärld och undersöker vilka förändringar som sker. Vilka möjligheter och utmaningar finns? Svaren är en viktig input för att identifiera de utmaningar som affärsmodellen behöver möta – Se Omvärldsanalys, Verksamhetsanalys
  • Utifrån de nya insikterna sätter vi samman ett team som arbetar med idégenerering i strukturerade workshops. Här fokuseras på att generera en stor mängd idéer till de ingående komponenterna i affärsmodellen.
  • Resultaten från idégenereringen analyseras, utvärderas och sätts samman i en affärsmodell. Viktigt är att säkerställa att affärsmodellen löser ett verkligt kundproblem, att den är genomförbar och att den är lönsam? – Se Affärsplan, Scenario och riskanalys
  • Arbetet med att implementera affärsmodellen delas upp i väldefinierade projekt. Kontinuerliga uppföljningar med projektteamen görs fram till dess att affärsmodellen är helt implementerad - Se Förändringsledarskap, Förändringsmetodik, Projektledare.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Anlita oss för framtagande av en affärsmodell

Anlita oss för framtagande av en affärsmodell. Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor. Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid skapande av en affärsmodell är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss