Hoppa till huvudinnehåll

Balanced Scorecard

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Nyckeltal finns det gott om i de flesta organisationer, men många företag är fokuserade på att följa upp finansiella mål såsom omsättning, vinst och kassaflöde. Detta är egentligen bara en bild i backspegeln , där konsekvensen ofta blir en alltför kortsiktig styrning.

Balanced Scorecard ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Hur används styrkort i verksamheter?

Balanced Scorecard, eller Balanserat styrkort som det ibland kallas på svenska, förespråkar att man fokusera på en väl vald grupp av mått, och använder dem för att enas om och kommunicera den strategiska inriktningen. Nu för tiden har i och för sig de flesta företag andra mått än de ekonomiska som man mäter, men det finns en tendens att välja mål som är lätta att mäta och som ”känns bra”. Om de stödjer den strategiska inriktningen har man ibland inte reflekterat över.

Balanced Scorecard kan beskrivas på olika sätt beroende på hur de tillämpas. Styrkort kan innebära bl.a:

  • En modell för verksamhetsstyrning
  • En genomtänkt samling styrtal
  • Ett system för att mäta hur väl man utfört sina uppgifter
  • Ett verktyg för strategiimplementering

Erfarenheter från de företag som börjat använda sig av Balanced Scorecard visar det är två användningsområden som dominerar. Dels som ett verktyg för att sätta mål och följa upp dem. Då ses resultaten från styrkortsarbetet som input till strategiarbetet. Dels som ett ledningssystem, där styrkortet ses som en inre del i själva strategiarbetet där den satta strategin utvärderas utefter vad styrkortet säger eller initiera åtgärder. I båda fallen används det för att klargöra och kommunicera strategier, det vill säga strategiimplementering.

Perspektiv i Balanced Scorecard

Grundmodellen för ett Balanserat styrkort innehåller fyra perspektiv. Man bruka prata om Finansiellt-, Kund-, Process- och Förnyelseperspektiv.

Balanced scorecard, balance scorecard (balanserat styrkort - en modell för verksamhetsstyrning)

Grundperspektiven är definierade för att de är viktiga för att organisationen ska lyckas fånga de långsiktiga trenderna och inte blir för historiskt fokuserade. Det finansiella perspektivet säger hur bra organisationen var igår, process- och kund-perspektiven hur bra vi är idag, och förnyelseperspektivet påverkar hur bra vi kommer att vara i morgon. Modellen som sådan kan innehålla andra perspektiv om det är strategiskt viktigt för verksamheten. I Sverige är det även vanligt att ta med ett Medarbetarperspektiv. Även ett Hållbarhetsperspektiv har blivit vanligare på senare tid.

Vanliga fallgropar

Ibland kan det vara så att operationella prestationsmätningar inte tillräckligt bra visar vad som önskats. Detta beror ofta på att man mäter på allt möjligt utan att se vilka aktiviteter som är kritiska. Det finns en tendens till att fokusera mätningar till vad som är enkelt att mäta, istället för det som är viktigt att mäta. Ofta får de ekonomiska mätetalen en dominerande ställning förmodligen beroende på att de är lättare att tillgå.

Klassisk suboptimering är en annan vanlig fallgrop som är lätt att hamna i. Mätningarna fokuserar på vad som är bra för avdelningarna snarare än vad som är bra för processerna.

Ta hjälp av våra erfarna konsulter

Det kan ofta vara svårt att komma igång och utforma sin styrkort så att man hittar rätt balsans i sin styrning. Då kan det vara bra att ta hjälp från någon utanför den egna verksamheten. Vi kan ställa upp med mycket erfarna managementkonsulter som har stor erfarenhet i att hjälpa företag med att införa Balanced Scorecard i olika typer av verksamheter. Våra konsulter har arbetat med strategi, organisations och effektiviseringsuppdrag under många år och våra konsulter har stor vana att arbeta med människor och grupper. De flesta av våra konsulter föreläser även på våra öppna och företagsinterna utbildningar.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss