Hoppa till huvudinnehåll

Cirkulära affärsmodeller

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Klimatförändringarna är ett faktum och vi på CANEA är övertygade om att cirkulära affärsmodeller och den cirkulära ekonomin är något som moderna företag måste sträva mot.

Företag som inte hänger med i omställningen riskerar att förlora konkurrenskraft i takt med att kraven från kunder och andra intressenter ökar. Den cirkulära ekonomin ger inte bara stora miljöfördelar utan även möjligheter för nya intäktsströmmar, sänkta kostnader och banbrytande innovation.

Cirkulära affärsmodeller

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är en cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med slutna loopar. Tanken är att råvaror, komponenter och produkter ska förlora sitt värde så lite som möjligt, förnybara energikällor används och att ett systemtänk utgör kärnan. Den cirkulära ekonomin bygger på tre principer, få bort avfall och föroreningar, återvinning och återanvändning av produkter och material samt regenerera miljö och natur.

Utmaningar och hinder

Att anpassa eller utveckla sina affärsmodeller och sin verksamhet mot den cirkulära ekonomin medför utmaningar och hinder som måste övervinnas. Några av dessa är:

  • Förändring av kultur och strategi
  • Omställning av produktion och supply chain
  • Ny eller förändrad design av produkter och tjänster
  • Skapa nya relationer med samarbetspartners

Företag och organisationer har olika förutsättningar och ställs inför olika utmaningar i detta, men tydligt är att för att kunna göra de förändringar som krävs behövs rätt verktyg. Vi på CANEA har lång erfarenhet av att arbeta både på den strategiska och den operativa nivån i dessa sammanhang. Vi har metoderna för att skapa innovativa, hållbara och intäktsdrivande affärsmodeller.

Vårt erbjudande

Vi hjälper er att hitta nya möjligheter till hållbara affärer med våra verktyg och metoder. Nedan beskrivs ett urval av våra tjänster.

Cirkulär analys - För att utreda var ni står i ert hållbarhetsarbete idag, och vilka möjligheter ni har framåt, genomför vi en cirkulär analys. Med utgångspunkt i livscykelanalyser identifierar vi er ambitionsnivå, potential och vilka utvecklingsåtgärder som krävs för att ni ska kunna arbeta mer cirkulärt. Utifrån den cirkulära analysen tar vi tillsammans fram en handlingsplan.

Benchmarking - Vi har en utarbetad metodik för benchmarking. Genom att jämföra er verksamhet med andra verksamheter i liknande branscher, eller helt andra branscher, får ni möjlighet att förstå vad som bör utvecklas, och hur det bör göras, samt vad ni är bra på och hur det kan förstärkas ur ett cirkulärt perspektiv.

Utveckling av affärsmodeller - En effektiv affärsmodell innehåller beskrivningar av ett antal komponenter i företagets verksamhet och hur dessa samspelar. Med etablerade metoder och lång erfarenhet stödjer vi er i att designa nya cirkulära affärsmodeller eller göra era befintliga affärsmodeller mer cirkulära, t.ex. genom att addera kompletterande tjänster till era nuvarande erbjudanden. Vi tittar bland annat på kunderbjudande, marknadsföring, resursanskaffning och logistik, strategiska partnerskap, ekonomistyrning och incitamentsmodeller.

Tjänstedesign - Genom att bygga och utveckla tjänster som stödjer att produkter och dess tillhörande delar får fler ”cirklar” utökar ni ert erbjudande. Utifrån ISO 56002:2021 Innovationsledning – Ledningssystem för innovation hjälper vi er att formulera nya tjänster. Verktyg som vi använder oss av vid tjänstedesign är bland annat kundresa, processkartläggning, värdeflödesanalys och digital transformation.

Cirkulära processer - Era processer kan behöva förändras för att bättre stödja cirkulära affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi fokuserar vi på både de interna och externa processflödena där samarbetspartners och leverantörers processer blir en del av era processer. Vi kan hjälpa er med allt från processkartläggning till processförbättring, för att säkerställa att era processer skapar värde utan onödigt slöseri.

Ansöka om pengar - Idag finns flera nationella och internationella initiativ som vill stödja organisationer och verksamheter att ta klivet in i den cirkulära ekonomin. Detta innebär att verksamheter kan få bidrag för att göra en omställning. Att hitta och ansöka om bidrag kan vara en komplicerad och tidskrävande process, vi hjälper er med detta.

Det finns bara en väg framåt, låt oss tillsammans ta steget in i den cirkulära ekonomin.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss