Hoppa till huvudinnehåll

Coaching för VD, chef och specialist

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi på CANEA erbjuder coaching och mentorskap/handledning för att på ett professionellt sätt supporta individer att själva skapa och utveckla personliga och/eller yrkesmässiga mål och att skapa planer och/eller strategier för att nå dessa mål. Detta skapar personligt engagemang och ansvar.

Professionell coachning/mentorskap ger nya insikter och perspektiv på personliga och ledarskapsutmaningar, ökad beslutsförmåga, ökad interpersonell effektivitet och ökat förtroende. En coach- och klientrelation innefattar därför såväl professionellt stöd i yrkesrollen som personlig utveckling.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är coaching?

Coachning handlar inte bara om att få någon att sätta upp ett mål. Precis som med mentorskapet så fokuserar coaching på lärande och utveckling under processen. Att åstadkomma en lärandeprocess är mycket viktigt i båda fallen.

Det är vanligt att en person som söker upp en coach inte vet vad det är denne egentligen vill, vilket självklart gör det svårt att sätta upp ett mål med en gång. Att sätta upp ett mål är ju just det som man behöver coachens hjälp med.

Författaren och före detta racerföraren John Whitmore gav en passande definition av begreppet coachning: ”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”.

Potential, inlärning och handling är således nyckelorden.

Vad har coaching och mentorskap gemensamt?

Att hjälpa individer att utvecklas och uppnå sin fulla potential är något som delas av både mentorskap och coachning. Likaså innebär båda att man ska ställa rätt frågor och kunna lyssna på vad som sägs.

Inom både mentorskap och coachning strävar man efter att göra varaktiga förändringar genom att hjälpa klienten utforska behoven, önskningarna, motivationen, tanke processerna och de tillgängliga förmågorna. Detta görs genom att coachen eller mentorn ställer specifika frågor som gör det enklare att hitta handlingsplaner och lösningar baserat på klientens tankar och idéer.

Båda metoderna använder sig av att observera, lyssna och ställa frågor för att förstå klientens situation, vilka förändringar som behöver göras och stegen som behöver tas för att nå dit. Samtidigt stöttas klienten så att denne kontinuerligt kan förbättra sina kompetenser och klienten uppmuntras även till personlig utveckling och handling. Resultatet av processen analyseras och kontrollerar om de fastställda målen uppnåtts.

Enligt flera undersökningar så är både mentorskap och coachning den främsta formen av kompetensutveckling, men det måste finnas rätt förutsättningar.

modell coaching för vd

Den coachade kan förvänta sig märkbar förbättring av produktiviteten, samarbete på arbetsplatsen, samt tillfredsställelse i egen livssituation.

CANEAS MentorCoacher

Genom att anlita en MentorCoach från CANEA får du en person med praktiskt och bred erfarenhet av verksamhets-, organisatorisk- och personlig utveckling. Genom riktad dialog och frågor skapar MentorCoachen en miljö och process där klienten får nya insikter och perspektiv på sina utmaningar och möjligheter.

Vårt ansvar:

  • Är processledare genom dialog.
    • Informerar, ger kunskap, om olika metoder samt vad forskningen har kommit fram med.
    • Håller fokus på att skapa värde för klientens utveckling samt för organisationen.
  • Ställer frågor som hjälper klienten framåt genom att hitta egna svar och lösningar.
  • Tillhandahåller erfarenhetsbaserade förslag till handling för att skapa framåtriktning och resultat.
  • Håller klienten ansvarig att följa överenskomna aktiviteter samt hålla riktning mot mål.
  • Följer ICF’s regelverk gällande professionell coaching och dess konfidentialitet.

Förutom de fysiska mötena har den coachade tillgång till coachen, via mail eller telefon, under hela coachperioden.

För att skapa fokus under varje session genomförs coachsessionerna i första hand i lokal som tillhandahålles av CANEA. Önskas annan lokal skall det överenskommas mellan klient och coach.

Exempel på coachinguppdrag:

Executive Coaching & Rådgivning

Att bygga ett långvarigt, högpresterande ledningsteam och organisation handlar inte lika mycket om vad, utan mer om hur du gör det du gör. Ett autentiskt, kommunikativt och coachande förhållningssätt är en förutsättningar för att lyckas som chef/ledare idag. Organisationens kultur återspeglas i de exekutiva ledarnas medvetna värderingar och beteenden.

Det handlar att som ledare leva dina och organisationens kärnvärderingar på ett levande sätt samt kunna möjliggöra de rätta förutsättningarna som krävs för att skapa ett högt medarbetarengagemang, med ökad entreprenöriell attityd.

Performance-coaching

Performance-coaching med fokus på prestation i sin roll på arbetet. Coachingen ger nya perspektiv på personliga utmaningar som kan ha att göra med att skapa ökad beslutsförmåga, eller ökad interpersonell effektivitet. Det kan också vara att skapa den nödvändiga balansen mellan arbetet och privatlivet på ett medvetet och hållbart sätt. Mår du bra, presterar du också bra!

Intresserad av att diskutera ett samarbete?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare. Våra säljare har gedigen erfarenhet och brukar börja med att be er berätta om era mål, utmaningar och behov. Tillsammans för ni sedan en dialog om vilken typ av upplägg kring koncept, metodik och konsulttjänst som passar er bäst. Vill du veta mer om coaching och mentorskap/handledning är du även välkommen att kontakta en av våra experter.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss