Hoppa till huvudinnehåll

Coaching för VD, chef och specialist

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi på CANEA erbjuder coaching och mentorskap för att på ett professionellt sätt stödja individer att forma personliga och yrkesmässiga mål, samt skapa planer och strategier för att nå dessa. Tillsammans utforskar vi potential och skapar handlingskraft för att utveckla individ och verksamhet.

Professionell coachning och mentorskap ger nya insikter och perspektiv på såväl personliga som ledarskapsutmaningar, ökad beslutsförmåga, ökad samverkansförmåga och ökat förtroende. En coach- och klientrelation innefattar därför såväl professionellt stöd i yrkesrollen som personlig utveckling.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är coaching?

Coachning handlar inte bara om att få någon att sätta upp ett mål. Fokus ligger på lärande och personlig utveckling under processen. Att åstadkomma en positiv lärandeprocess är viktigt för att skapa tydlighet och trygghet för klienten.

Det är vanligt att en person som söker upp en coach inte tydligt kan uttrycka vad det är denne vill uppnå, eller vad som hindrar, vilket självklart gör det svårt att sätta upp ett mål med en gång. Att sätta upp ett eller flera tydliga mål är ofta det som klienten behöver coachens hjälp med.

Författaren och före detta racerföraren John Whitmore gav en passande definition av begreppet coachning: ”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”.

Potential, handling och lärande är därför viktiga begrepp.

Vad har coaching och mentorskap gemensamt?

Att hjälpa individer att utvecklas och uppnå sin fulla potential är något som delas av både mentorskap och coachning. Likaså innebär båda att man ska ställa rätt frågor och kunna lyssna på vad som sägs.

Inom både mentorskap och coachning strävar man efter att göra varaktiga förändringar genom att hjälpa klienten utforska behoven, önskningarna, motivationen, och de tillgängliga förmågorna. Detta görs genom att coachen eller mentorn ställer specifika frågor som gör det enklare att hitta handlingsplaner och lösningar baserat på klientens tankar och idéer.

Båda metoderna använder sig av att observera, lyssna och ställa frågor för att förstå klientens situation, vilka förändringar som behöver göras och stegen som behöver tas för att nå dit. Samtidigt stöttas klienten så att denne kontinuerligt kan förbättra sina kompetenser och klienten uppmuntras även till personlig utveckling och handling. Resultatet av processen utvärderas löpande liksom önskad måluppfyllelse.

modell coaching för vd

Den coachade kan förvänta sig märkbar förbättring av produktiviteten, samarbete på arbetsplatsen, samt tillfredsställelse i egen livssituation.

CANEAS coacher

Genom att anlita en Coach från CANEA får du en person med praktiskt och bred erfarenhet av verksamhets-, organisatorisk- och personlig utveckling. Genom riktad dialog och frågor skapar Coachen en miljö och process där klienten får nya insikter och perspektiv på sina utmaningar och möjligheter, samtidigt som möjlighet finns att nyttja coachen som mentor och få tillgång till dennes erfarenheter.

En förutsättning för ett lyckat uppdrag är att det finns en matchning i förväntan och behov mellan klient och coach. Därför startar varje uppdrag med ett möte för att klient och coach skall kunna avgöra om det finns goda förutsättningar för ett givande samarbete.

Vårt ansvar:

  • Är processledare genom dialog.
    • Informerar, ger kunskap, om olika metoder samt vad forskningen har kommit fram med.
    • Håller fokus på att skapa värde för klientens utveckling samt för organisationen.
  • Ställer frågor som hjälper klienten framåt genom att hitta egna svar och lösningar.
  • Tillhandahåller vid mentorskap erfarenhetsbaserade förslag till handling för att skapa framåtriktning och resultat.
  • Håller klienten ansvarig att följa överenskomna aktiviteter samt hålla riktning mot mål.
  • Följer ICF’s regelverk gällande professionell coaching och dess konfidentialitet.

Förutom de fysiska mötena har den coachade tillgång till coachen, via mail eller telefon, under hela coachperioden.

För att skapa fokus under varje session genomförs coachsessionerna i första hand i lokal som tillhandahålles av CANEA. Önskas annan lokal skall det överenskommas mellan klient och coach.

Exempel på coachinguppdrag:

Executive Coaching & Rådgivning

Att bygga ett långvarigt, högpresterande ledningsteam och organisation handlar inte lika mycket om vad, utan mer om hur du gör det du gör. Ett autentiskt, kommunikativt och coachande förhållningssätt är en förutsättningar för att lyckas som chef/ledare idag. Organisationens kultur återspeglas i de exekutiva ledarnas medvetna värderingar och beteenden.

Det handlar att som ledare leva dina och organisationens kärnvärderingar på ett levande sätt samt kunna möjliggöra de rätta förutsättningarna som krävs för att skapa ett högt medarbetarengagemang, med ökad entreprenöriell attityd.

Performance-coaching

Performance-coaching med fokus på prestation i sin roll på arbetet. Coachingen ger nya perspektiv på personliga utmaningar som kan ha att göra med att skapa ökad beslutsförmåga, eller ökad interpersonell effektivitet. Det kan också vara att skapa den nödvändiga balansen mellan arbetet och privatlivet på ett medvetet och hållbart sätt. Mår du bra, presterar du också bra!

Intresserad av att diskutera ett samarbete?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare. Våra säljare har gedigen erfarenhet och brukar börja med att be er berätta om era mål, utmaningar och behov. Tillsammans för ni sedan en dialog om vilken typ av upplägg kring koncept, metodik och konsulttjänst som passar er bäst. Vill du veta mer om coaching och mentorskap/handledning är du även välkommen att kontakta en av våra experter.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss