Hoppa till huvudinnehåll

Förändringsmetodik

- En del av Förändringsledning och Projektledning

Studier visar att det behövs ett systematiskt och metodiskt arbete för att lyckas med en förändring. Detta hjälper organisationen att genomföra en välförankrad förändring där resultatet är varaktigt och nyttorna kan effektivt realiseras.

Förändringsmetodik ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Förändringsledning och Projektledning och används även ofta som verktyg inom Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Vad är förändringsmetodik?

Förändringsmetodik är ett strukturerat angreppssätt som används för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av en förändring. En väldefinierad och genomarbetad förändringsmetodik ger en stabil ram för att engagera och göra medarbetare deltaktiga istället för att bara låta organisationer bara reagera på motstånd mot förändringar.

Hur lyckas man med förändringsmetodik?

En lyckad förändringsmetodik behöver täcka ett antal områden. Förutom att en vision och målbild behöver definieras och förankras i organisationen så behöver organisationen även ta fram de strukturer som underbygger förändringen. Människorna som förädlar det förändrade arbetssättet är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför behöver man få förändring i beteenden, värderingar och attityder i ett förändringsprojekt.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för förändringsmetodik är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Skapa framtidsbild

Förändring startar alltid utifrån en möjlighet man önskar uppnå eller ett hot man vill undvika. För att få med sig organisationen på förändringsresan behöver individerna få veta varför förändringen behövs och motiveras att delta.

Definiera insats

Direkt efter att känslan av att behöva göra något har etablerats är det läge att beskriva hur det ska gå till. Här behöver först en kärntrupp av ledare nå konsensus, och behov av guider identifieras. Involvering och dialog med ledare och guider är viktig för att skapa engagemang och ägarskap.

Initiera genomförande

Här är det dags att sätta bollen i rullning och ta bort eventuella hinder. Då det i förväg är svårt att förutse allt som kan hända rekommenderar vi på CANEA att först genomföra ett pilotprojekt i mindre skala, om möjligt, innan åtgärdsplanen rullas ut för hela verksamheten.

Förverkliga förändringen

När hela organisationen ska genomföra förändringen kommer förberedelserna att vara den mest kritiska framgångsfaktorn. Under genomförandet fokuseras främst på styrning, uppföljning, coaching och kommunikation.

Befästa och sprida resultat

Det är lätt att bli belåten efter att genomförandet är utfört, dock ligger avslutningen till grund för hur bestående effekterna blir samt hur framtida förändringar tas emot.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap & Projektledare.

Anlita oss för förändringsmetodik

Vi anlitas ofta som förändringsledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid förändringsmetodik är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss