Hoppa till huvudinnehåll

Förändringsmetodik

- En del av Transformation

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsmetodik ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation

Studier visar att det behövs ett systematiskt och metodiskt arbete för att lyckas med en förändring. Detta hjälper organisationen att genomföra en välförankrad förändring där resultatet är varaktigt och nyttorna kan effektivt realiseras.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsmetodik ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation

Vad är förändringsmetodik?

Förändringsmetodik är ett strukturerat angreppssätt som används för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av en förändring. En väldefinierad och genomarbetad förändringsmetodik ger en stabil ram för att engagera och göra medarbetare delaktiga istället för att bara låta organisationer bara reagera på motstånd mot förändringar.

Hur lyckas man med förändringsmetodik?

En lyckad förändringsmetodik behöver täcka ett antal områden. Förutom att en vision och målbild behöver definieras och förankras i organisationen, så behöver organisationen även ta fram de strukturer som underbygger förändringen. Människorna som förädlar det förändrade arbetssättet är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför behöver man få förändring i beteenden, värderingar och attityder i ett förändringsprojekt.

Vårt arbetssätt inom förändringsmetodik

Många traditionella metodiker utgår enbart från det strukturella perspektivet eller det psykologiska. Därför såg vi ett behov av en ny modell som kombinerar de båda perspektiven och som ger konkreta verktyg i förändringen som helhet. Resultatet är IFAB-modellen som bygger på forskning inom förändringsledning och på egna erfarenheter från en mängd olika organisationer och branscher.

De fyra stegen i IFAB-modellen är: Inse, Förbereda, Agera och Befästa. Alla fyra stegen utgår från både det strukturella och det mänskliga perspektivet. Detta
ger en bild av förändringen som helhet i en sekventiell process.

Syftet är att förenkla förändringsarbetet i både planeringsfasen och i genomförande-fasen, oavsett om det är en större eller mindre förändring.

Anlita oss för förändringsmetodik

Vi anlitas ofta som förändringsledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid förändringsmetodik är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss