Hoppa till huvudinnehåll

Innovation

- En del av Transformation

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsanalys ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation

Innovation handlar om att skapa något nytt eller göra saker på ett nytt sätt. Genom en gemensam förståelse för innovation, analys av organisationens förutsättningar och innovationsmognad skapar vi rekommendationer och lägger grunden för ett lyckat innovationsarbete.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsanalys ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation

Hur vi arbetar med Innovation

Det finns flera olika sätt att arbeta med Innovation på. Vi använder oss av plandriva metoder med influenser från Lean och Agile för att skapa rätt mix för våra kunder. Vi ser även strategi-, lednings- och förändringsledningsaspekter som viktiga delar i vårt arbete med Innovation.

Ett vanligt projekt kan till exempel handla om att en av våra kunder vill veta hur de kan arbeta mer innovativt i sin annars plandrivna verksamhet eller hur de på bästa sätt kan implementera en innovativ orientering gällande både strategi och arbetssätt.

CANEAs fem kugghjul för ett effektivt arbete med innovation

Enligt vår mening ligger inte problemet i att identifiera vad som är innovativt utan i att implementera ett innovativt förhållningssätt i hela organisationen. En aspekt som många organisationer missar är att analysera vilka delar av verksamheten som är bäst lämpade för innovation samt i vilka avseenden och i hur stor grad det är optimalt med innovation. Om en sådan analys saknas och aspekter av detta saknas i strategin blir det nästan omöjligt att få ett lyckat resultat av implementeringen.

Andra viktiga aspekter att ha i åtanke är förändringsledning och huruvida den kultur som behöver finnas i organisationen finns. Båda dessa aspekter är viktiga och behöver finnas med i arbetet för att skapa en effektiv innovationsprocess.

Varför börja arbeta med innovation?

Förmågan att förnya sig och möta marknadens växlande krav är idag en förutsättning för god konkurrenskraft externt och medarbetarnas engagemang internt. Beroende på hur och i vilken utsträckning en organisation arbetar med innovation kan följande nyttor förväntas:

 • Effektivare verksamhet
 • Mer kreativitet
 • Bättre arbetsmiljö
 • Nya lösningar på problem
 • Förutsättningar för att bryta upp destruktiva kulturer och beteenden
 • Bättre resultat
 • Nöjdare kunder

Vad erbjuder vi inom innovation?

Första steget för att komma i gång med sitt innovationsarbete är att skapa en gemensam förståelse för vad innovation är och den egna organisationens förutsättningar. Först när ni vet er utgångspunkt kan ni börja titta på de första stegen framåt. Vårt erbjudande bygger på tre steg:

innovation

Steg 1 – Gemensam förståelse

En heldagsutbildning för upp till 16 personer i er organisation där CANEA beskriver hur ni effektivt kan arbeta med innovation. Teori varvas med praktiska exempel samt ett antal kortare praktikfall och övningar. Utbildningen kan genomföras digitalt, i våra utbildningslokaler eller hos er. Vi utgår från er verksamhet och förberedelser görs för att anpassa utbildningen till er situation.

Utbildningen ger en introduktion till innovation och syftar till att skapa en gemensam förståelse för konceptet och hur ni kan arbeta mer innovativt i er organisation.

Steg 2 – Komma igång

Förutsättningar för fortsatt arbete ges genom följande aktiviteter:

 • En analys av er organisations innovationsmognad där befintliga processer och verktyg kopplade till innovationskraften gås igenom.
 • Slutsatser och rekommendationer för nästa steg.
 • Workshop runt resultaten och nästa steg.

Insikt om innovationskraften internt i kombination med rekommenderade aktiviteter för nästa steg gör starten av nästa fas tydlig.

Steg 3 – Innovationsprocess

Moderna organisationer behöver jobba kontinuerligt med att förbättra sina produkter och tjänster, med fokus på värdet för kunden. En innovationsprocess säkerställer att detta görs genom ett kontinuerligt arbete med att antingen skapa nytt eller att göra saker på ett nytt sätt. Genom att implementera en innovationsprocess säkerställs att detta blir ett naturligt, återkommande inslag i organisationen.

I steg tre bygger vi vidare på de två föregående stegen med:

 • Utformande av målbild och behovsanalys
 • Skapande av Åtgärdsplan och Innovationsprocess
 • Handledning med en innovationscoach

Anlita oss för utveckling av er innovationsprocess

Våra konsulter anlitas ofta:

 • För implementationsinsatser.
 • För att genomföra analyser och förstudier.
 • Som ledare för workshops och seminarier.
 • Som kursledare för utbildningar.
 • Som inspiratör vid events.
 • Som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.
 • Certifierade förändringsledare som kan arbeta med kulturförändringar

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss