Hoppa till huvudinnehåll

Kulturförflyttning

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vilken kultur behöver man för att uppnå sina affärsmål?

”Culture eats strategy for breakfast” – Ett legendariskt citat från den kände managementkonsulten Peter Drucker. Många är de studier som visat på kopplingen och inte minst lönsamheten av att ha och utveckla en kultur som stödjer verksamhetens strategi. En kultur där vi lever som vi lär, och där allt hänger ihop. En arbetsplats vi gillar och trivs på.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ofta läggs mycket tid på att utveckla affärsstrategier, processer och marknadsbudskap. Mindre tid ägnas till hur kulturen ska bidra till att vi kan genomföra strategierna och skilja oss från konkurrenterna. Hur vill vi leva våra värderingar? Hur ska vi vara mot varandra och mot våra kunder?

Det finns många sätt att beskriva en verksamhets kultur, vad som är en framgångsrik kultur, och vad som skapar en viss kultur. Vi på CANEA har valt att beskriva en verksamheters kultur som ett resultat av hur vi uppfattar och tolkar de budskap som beteenden, symboler och system skickar ut.

Hur flyttar man en kultur om den sitter i väggarna?

Vill vi ändra kulturen behöver vi skicka nya budskap som skiljer sig dagens. Vi behöver få förståelse för det nya för att kunna utveckla beteenden, symboler och system som motsvarar den kultur vi vill skapa. Beteenden är vad vi gör, något vi och kunderna kan se. Symboler kan handla om vilka roller som har status på vår arbetsplat, vilka vi hyllar och för vad? System kan handla om belöningssystem, men även om hur våra IT system fungerar i praktiken.

För att skapa engagemang och intresse för en kulturförflyttning , behöver vi beskriva ett attraktivt framtida ”läge”. Ett läge med en tydlig koppling vår strategi, omvärldsfaktorer, samt behov och krav från som kunder, och inte minst våra medarbetare. Digitaliseringen av våra processer och förändrade affärsmodeller kan idag för många vara en av stark drivkraft till att starta en kulturförflyttning. Trots det kanske självklara behovet av förändring gäller det att finna ”what´s in it for me” för alla som ska vara med om man vill lyckas med förflyttningen.

Vi behöver beskriva hur beteenden, symboler och system behöver vara för att vi ska lyckas med att utveckla oss själva och vår verksamhet för att nå vårt önskade läge. Behöver vi vara mera innovativa? Hur ska vi samarbeta? På vilket sätt ska jag som medarbetare ta ansvar för min egen utveckling? På vilket sätt ska våra ledare leva kulturen?

När vi har ett tydligt önskat läge och vet vilken kultur som krävs, behöver vi förstå vårt nuläge. Vad finns redan i vår kultur som är viktigt även i framtiden. Finns det något som motverkar? Finns det motsägelsefulla budskap? Var ska vi börja förflyttningen? Är det några som redan lever som vi önskar, och som vi kan vara förebild i förflyttningen?

Med nuläge och framtida läge som grund kan vi tillsammans med vår pågående verksamhetsutveckling skapa en plan för att göra en kulturförflyttning. En transition av verksamheten där strukturer som ex. affärsmodeller och arbetssätt utvecklas tillsammans med kulturen. Där förväntande ledar- och medarbetarbeteenden är tydliga, och strategi- och engergiläckage är minimalt. Där alla medarbetare tar ansvar för uppgift, engagemang och att skapa en hållbar attraktiv kultur. En sund och hållbar arbetsplats.

Vår metodik

För att realisera planen behöver vi vara transparenta och aktivt jobba med förändringsledning i syfte att skapa delaktighet från alla. Vår erfarenhet är att man här aldrig kan underskatta värdet och betydelsen av ledarnas roll i förändringen. På alla nivåer behöver vi rusta och stödja hur våra ledare ska agera som förebilder för det nya. Vad deras roll är, vad deras uppgifter är, och vad de ska efterfråga och stödja.

Ledarna behöver få förståelse för egna behov i förändringen, men även förhållningssätt och verktyg för att leda i linje med nya arbetssätt. Ett exempel kan vara vid övergång till agila arbetssätt, där mötesformer, roller och ansvar förändras i stor utsträckning. Här behöver ledarna förstå hur man leder och organiserar sig för att stödja exempelvis värdedrivna flöden, kundcentrerad design och agil produktutveckling.

Vi har hela CANEAS erfarenhet och metodbank från bland annat projektledning, effektivisering, förändringsledning och ledarutveckling att tillgå för att driva en hållbar och framgångsrik kulturförflyttning. Tillsammans formar vi detaljerna i processen nedan med övertygelsen om att det är människorna i verksamheten som är de främsta kulturbärarna.

kulturförflyttning modell

Varför CANEA?

Vi skapar tillsammans förutsättningar för att göra en kulturförflyttning genom att:

  • arbeta med strategi, kultur och ledarskap i en integrerad process där vi tillsammans utmanar vår verksamhet på riktigt
  • engagerar ledare och medarbetare för att säkerställa ägarskap och fånga kreativitet och engagemang för genomförandet
  • ge stöd till ledare och medarbetare i syfte att göra dem mera kompetenta och självständiga i att kontinuerligt arbeta med förändring och lärande
  • utgå från välgrundade teorier och erfarenheter av vad som skapar engagemang hos människor och som får saker att hända
  • med stor lyhördhet och ett agilt förhållningssätt följa, justera och utveckla plan och lösningar för att hela tiden styra mot det gemensamma målet
  • nyttja CANEAS 25 år av erfarenhet av verksamhets- och ledarutveckling

Intresserad av att diskutera ett samarbete?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare. Våra säljare har gedigen erfarenhet och brukar börja med att be er berätta om era mål, utmaningar och behov. Tillsammans för ni sedan en dialog om vilken typ av upplägg kring koncept, metodik och konsulttjänst som passar er bäst. Vill ni veta mer om kulturförflyttning är du självklart även välkommen att kontakta en av våra experter.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss