Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskap

- En hörnpelare för verksamheter i förändring

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Inom offentlig sektor är grupp-, lednings- och ledarutveckling, coaching samt förändringsledning viktigt för att ta verksamheten framåt i förändring. Genom att förena struktur och kultur i förändringsledningen nås bestående resultat, där alla medarbetare har viljan att vara med och bidra. Med hela organisationen ombord realiseras strategier både smidigare och snabbare.

Utmaning

Inom offentlig sektor finns det flera utmanande förutsättningar där du som ledare behöver ha en klar uppfattning kring ditt förhållningssätt och hur du väljer att möta de behov som finns hos medarbetare och verksamheten. Nedan är några exempel som vi tidigare mött där vi kan stödja och utveckla er förmåga att agera som ledare:

  • Flera organisationer inom offentlig verksamhet är generellt sett stora med flera nivåer inom linjen. Det kan innebära att det finns komplicerade formella och informella strukturer.

    ”Att vara chef över en chef ställer särskilda krav på mig som ledare och hur jag utövar ett tillitsfullt ledarskap.”

  • Offentlig verksamhet styrs av förtroendevalda och verksamheten verkställs av anställda. Utifrån ett ledarskapsperspektiv kan det vara svårt att förutsäga vad uppdragsgivaren och ledningen vill samt hur ni i så fall ska uppnå det.

    ”Hur jag som ledare lyckas engagera och motivera mina medarbetare när det råder osäkerhet kring under vilka förutsättningar vi ska lösa vårt uppdrag är avgörande.”

  • Offentlig verksamhet är skattefinansierad och offentlighetsprincipen gäller. Det innebär att många chefer blir granskade både avseende beslut och ledarskap av media och medarbetare.

    ”Att vara trygg och tydlig i mina värderingar som ledare är en förutsättning för att kunna verka och vara handlingskraftig i en transparent miljö.”

Lösning

Väl beprövade metoder för större verksamheter
Med väl beprövade metoder kan ni leda och genomföra insatser samt program som skapar tydliga effekter för alltifrån ledningsgruppers effektivitet och ett tillitsfullt ledarskap på alla nivåer till ett medarbetarskap för att utveckla ansvarstagande och engagemang. Det gör att oavsett storlek på verksamheten och dess struktur kan ni nå effekt av förändringarna.

Stark förankring mellan struktur och kultur för inkludering
Kopplat till ledar- och medarbetarskap arbetar vi med förändringsledning och kulturtransformation tillsammans. Våra angreppssätt kombinerar utveckling och samverkan mellan struktur och kultur, vilket skapar både delaktighet, engagemang och förmåga att hantera de förändringar som ni ställs inför.

Tydliggörande av mål
Om ni behöver tydliggöra och skapa samsyn hos lednings- och arbetsgrupper kring såväl uppdrag, som intressenternas behov, krav och förväntningar finns vi där som stöd. Allt i syfte att utveckla såväl gruppens effektivitet, som att sätta prioriteringar utifrån överordnade mål och resultatkrav. Ett arbete som även har goda effekter ur ett hållbarhetsperspektiv då resultaten ofta skapar en tydlighet som främjar individens motivation och kontroll, och därigenom blir en positiv hälsoeffekt.

Vi hjälper dig bli trygg i ditt ledarskap

Tillsammans med er applicerar vi de metoder som mätbart bidrar till verksamheten. Med fokus på effekter och framsteg ni vill nå för att skapa samt driva en verksamhet, kan ni möjliggöra önskade fördelar för såväl medarbetare som samhälle.

Precis som med allt annat i livet är ditt ledarskap i ständig utveckling. Oavsett om du har mångårig erfarenhet av att leda team eller precis antagit utmaningen, kan det vara nyttigt att reflektera över ditt ledarskap och dess påverkan på verksamheten. Om du känner dig trygg i rollen som ledare och i dina beslut skapas också en trygghet hos de i din omgivning, och med trygga medarbetare ökar möjligheten för team att nå sin fulla potential. Vi hjälper dig på resan framåt.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.