Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgruppsseminarier - Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förståelse och samsyn är viktigt i en ledningsgrupp, inte minst när det kommer till hur ledningssystemet ska struktureras.

Vi erbjuder tre seminarier som presenterar olika förhållningssätt som ni kan anta när ni bygger eller justerar ert ledningssystem. Vilket eller vilka seminarier ni väljer att gå beror på er situation och behov. Kontakta oss om ni behöver hjälp att komma fram till vilket webbinarium som är bäst lämpat för era behov.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Seminarie: Framtidens ledningssystem

I en värld som är i ständig förändring är det en fördel att ligga i framkant. I detta seminarium ger vi en bild av de trender som vi ser och ger förslag på hur ni kan använda dessa för att få ett modernt, verksamhetsanpassat ledningssystem. Vi knyter ihop utveckling inom användarbeteende, verksamhetsstyrning, teknik, intressentkrav och standarder för att ge er en bild av framtidens ledningssystem.

Seminariet innehåller en workshop där ni får diskutera hur ni kan dra nytta av rådande trender och peka ut en vision för ert vidare arbete med att bygga ett modernt ledningssystem.

Seminarie: Agila ledningssystem

I takt med att världen ändrar sig allt snabbare kan det kännas som ledningssystemet inte hänger med. I detta seminarium går vi igenom hur ni kan bygga ett ledningssystem som är anpassat för snabba förändringar och hur agila värderingar kan appliceras i en ledningssystemskontext.

Seminariet avslutas med en workshop där ni får applicera det ni har lärt er och diskutera hur ni kan göra ert ledningssystem mer agilt och flexibelt.

Seminarie: Situationsanpassade ledningssystem

Ett ledningssystem når sin fulla potential när det blir en naturlig del av det dagliga arbete och något som främjar medarbetarnas utveckling. I detta seminarium inspireras vi av filosofin bakom situationsanpassat ledarskap och diskuterar hur den kan tillämpas på ett ledningssystem.

Vi är övertygade om att en situationsanpassad utformning av ledningssystemet leder till mer motiverade medarbetare som styr sig själva och utvecklas långsiktigt.

Intresserad utav några av våra seminarier, eller vill veta mer?

Kontakta oss

.

seminarie, ledarskap för ledningsgrupper

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss