Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgruppsseminarier - Operativ Effektivitet

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

För att en verksamhet ska nå sin fulla potential krävs det att ledningsgruppen har samma syn på hur organisationen ska utvecklas framåt.

Vi erbjuder tre seminarier som på olika sätt presenterar hur en organisation kan arbeta med förbättring. Välj det upplägg som ni tror funkar för er som grupp och passar er organisation. Kontakta oss om ni vill ha mer information om seminarierna eller vill ha hjälp att välja vilket som passar er bäst.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Seminarie: Interaktiv simulering - Strukturerat förbättringsarbete

Företagen som jobbar för att ständigt bli bättre är företagen som lyckas i längden. I detta seminarium tränas ni som grupp i att bygga ett strukturerat förbättringsarbete genom ett verklighetsbaserat lagspel. Under spelet sätts ni i en organisation som brister på många plan och får samarbeta för att strukturerat förbättra både produktivitet, leveransförmåga och arbetsmiljö.

Dagen avrundas med reflektioner som kopplar insikterna från spelet till egna verksamheten och var potentialen finns för att utvecklas.

Seminarie: Skapa en fungerande förbättringskultur

I detta seminarium går vi igenom vad som skapar en fungerande förbättringskultur, och hur ni själva kan skapa er framgång. Samtliga kritiska framgångsfaktorer förklaras och exemplifieras med verkliga case från olika verksamheter.

Seminariet avslutas med gruppdiskussioner med ett fokus på er organisation och vad ni kan göra i dagsläget. Under diskussionerna skapas en samförståelse för nuläget, vilka förutsättningar ni har och vilka områden som ni bör fokusera på i första hand.

Seminarie: Processmognad och utvecklingspotential

Detta seminarium syftar till att skapa underlag till framtida handlingsplaner och en allmän förståelse kring var fokus bör ligga framöver. Inför seminariet skickas en enkät ut till samtliga deltagare och CANEA genomför intervjuer med utvalda nyckelpersoner i verksamheten.

Under seminariet används resultatet för att analysera er processmognad och för att skapa en gemensam bild om hur ni bör arbeta och vad ni ska fokusera på framåt.

Intresserad utav några av våra seminarier, eller vill veta mer?

Kontakta oss

.

seminarie, ledarskap för ledningsgrupper

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss