Hoppa till huvudinnehåll

Leverantörsutveckling

Öka konkurrenskraften genom att välja, utveckla och fördjupa relationerna till era leverantörer. Genom en systematik för leverantörsutveckling nås vinster som effektivisering, kostnadsbespa­ringar, höjd kvalitet och kundnöjdhet, men arbetet befrämjar också produktut­veckling och rätt förutsättningar för långsiktiga strategiska leverantörsrelationer.

Leverantörsutveckling ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Koppla försörjningsstrategin till den operativa verksamheten

Alla verksamheter behöver effektiva, flexibla och pålitliga leverantörer. I grunden handlar det om att vidga verksamhetens fokus från att dagligen jaga information och material till att systematiskt utvärdera, segmentera och utveckla leverantörsbasen till att stödja verksamhetens strategiska mål.

Vår metodik översätter verksamhetens stra­tegi till ett angreppssätt där enkla och väl beprövade verktyg används för att fånga upp krav, målbilder och fakta kring våra kunders försörjningskedjor. Genom en helhetssyn i försörj­ningskedjan skapas förutsättningar för att uppnå de strategiska målen inom inköp.

Några förväntade nyttoeffekter som vi brukar se som ett resultat av att jobba med leverantörsutveckling

 • Rätt leverantörer för verksamheten
 • Lägre totalkostnad inom material­försörjning
 • Förbättrad leveransprecision inom materialförsörjning
 • Kortare och mer stabila leveranstider
 • Bättre kontroll och uppföljning av materialförsörjning och leverantörer
 • Bättre kommunikation och samar­bete med strategiska leverantörer

Anlita oss för Leverantörsutveckling

Tillsammans tillämpar vi våra arbetssätt och metoder för att långsiktigt säkerställa en effektiv leverantörsbas som på sikt leder till en ökad kundnöjdhet.

Ofta anlitas våra konsulter som projektledare för större leverantörsutvecklingsinitiativ, för att genomföra analyser, leda workshops och seminarier, hålla utbildningar, inspirera vid event, eller som mentor och coach.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss inom Leverantörsutveckling är bland annat att våra konsulter bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss