Hoppa till huvudinnehåll

Organisationsutveckling

- En del av Förändringsledning och Projektledning

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Internationella studier visar att en stor mängd företag har kvalitetsbristkostnader eller internt slöseri av tid och pengar motsvarande 10-15% av omsättningen. Vår erfarenhet från effektiviseringsprojekt i både privat och offentlig sektor visar att det ofta finns mer än så att hämta!

Organisationsutveckling ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Förändringsledning och Projektledning och används även ofta som verktyg inom Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Vad är organisationsutveckling?

De flesta organisationer behöver med jämna mellanrum se över sina kostnader och förbättra sina arbetssätt för att uppnå de mål man har för verksamheten. Vi har genom årens lopp hjälpt ett stort antal organisationer effektivisera sin verksamhet med mätbara och bestående resultat i form av ökade intäkter, minskade kostnader och smidigare arbetssätt.

Förutom rena kostnadsbesparingar innebär strukturerade och planerade effektiviseringsinsatser även en rad andra fördelar för företaget, kunderna och personalen. Några av dessa är:

 • Nöjdare kunder.
 • Fokus på de värdeskapande processerna.
 • Minskad intern byråkrati.
 • Färre interna rapporter.
 • Bättre och effektivare möten.
 • Effektivare projektarbete.
 • Nöjdare personal med tydligare roller och ansvar.
 • Effektivare informationshantering.

Innebär effektivisering och organisationsutveckling alltid personalnedskärningar?

Vår erfarenhet är att väl genomtänkta och strukturerade effektiviseringsprojekt inte nödvändigtvis innebär att man behöver göra personalneddragningar. Tvärtom så skapar effektivare arbetssätt ofta nya och mer värdeskapande arbetsuppgifter!

Många företag använder dock personalneddragningar för att snabbt skära i kostnadsmassan när lönsamheten faller i kristider eller när försäljning och lönsamhet viker. Detta är ett extremfall av effektivisering och genomförs när man inte har några andra val. Denna typ av åtgärder innebär för det mesta inte bestående besparingar eftersom fokus inte ligger på smartare arbetssätt, kunder och de värdeskapande processerna. De som blir kvar får ofta helt enkelt överta och fördela arbetsuppgifterna från dem som försvann.

Börja effektivisera i tid

Vår inställning är att periodvis återkommande effektivisering i stället bör ingå i företagets strategi och genomföras för att skapa bestående besparingar i form av smartare arbetssätt och fokus på vad som är viktigt för kunderna. Visst kan det visa sig att det finns övertalighet när man ändrar i arbetssätten, men personalen behövs ofta i nya roller och man kan ofta lösa övertaligheten med naturliga avgångar. På så sätt behöver inte hamna i en situation där man drastiskt måste skära i personalen för att överleva.

Hur lyckas man med organisationsutveckling?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vi har under lång tid arbetat med att utveckla metodik och verktyg inom området organisationsutveckling och effektivisering. Vi kan erbjuda allt ifrån breda lösningar med analys, implementering och IT-hjälpmedel till specifika punktinsatser i form av t.ex. revisioner.

Även om många effektiviseringsuppdrag liknar varandra är varje klient unik med unika behov och förutsättningar och vi anpassar upplägg och omfattning m.m. efter dessa för ett optimalt resultat. Här nedan beskriver vi översiktligt några av de beprövade verktyg och metoder som vi använder i vårt arbete med effektivisering:

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare

Anlita oss för organisationsutveckling

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid organisationsutveckling är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 20 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss