Hoppa till huvudinnehåll

Revision och utredningar

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Genom en revision eller en utvärdering identifieras de mest väsentliga förbättringsmöjligheterna inom ett givet område. Vi genomför interna revisioner och utredningar för kundens räkning bland annat gentemot standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, AS9100, ISO 17025.

Revisioner ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Vad är revision och utvärdering?

Revision är ett systematiskt sätt att genom intervjuer och observationer ta stickprov för att få bevis för överensstämmelse med ställda krav, exempelvis formulerade genom det egna ledningssystemet eller en standard, som ISO 9001 eller ISO 14001. Revisioner har ett tydligt förbättringsfokus och målbilden är att presentera de mest väsentliga förbättringsområdena för ledningsgruppen att fatta beslut om. Med vår metodik blir revisioner ett kraftfullt verktyg i förbättringsarbetet.

Utredningar är ett generellare begrepp som har mycket gemensamt med revisioner, men upplägget och uppdraget är ofta lite friare än vid revisioner som har en på förhand väl definierad form. Fördelen med att ta anlita oss för utredningsuppdrag är att ni får konsulter som är vana vid att analysera och förstå verksamheter och organisationer, dra slutsatser och komma med rekommendationer till åtgärder. Våra konsulter kommer in ofärgade och med erfarenheter från andra företag i samma eller andra branscher.

Hur lyckas man med interna revisioner?

För att internrevisionen ska upplevas som förbättringsorienterad och som ett verktyg för att utvecklas i enlighet med strategin behöver revisorn först sätta sig in i verksamheten. Dessutom är det viktigt att skapa en positiv stämning kring revisionen där de reviderade och revisorn arbetar tillsammans för att hitta de viktigaste förbättringsmöjligheterna. Upplägget för att lyckas med detta är enligt denna bild.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för revisioner och utredningar

Våra konsulter har stor erfarenhet av att genomföra revisioner som uppfattas som värdeadderande av våra kunder. Vi har ett tydligt affärsfokus vid revisionerna och fokuserar på väsentligheterna. Många av våra konsulter är certifierade kvalitets- eller miljörevisorer genom IRCA eller EMEA och håller också utbildningar för certifieringsrevisorer på regelbunden basis. Vi är drivande när det gäller att etablera och vidareutveckla best practice inom revisioner.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss