Hoppa till huvudinnehåll

Teamutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi arbetar med utveckling av ledning, ledarskap, verksamhet och organisation i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata insatser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden och förmågor som är av betydelse för organisationens framgång. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika chefstjänster och uppdrag från olika branscher kommer väl till pass i analys av nuläge och behov, samt tillför nya perspektiv för att driva en komplex utveckling mot ett önskat läge.

Teamutveckling ingår i CANEAs kompetensområde Ledarskap och används även ofta som verktyg inom såväl kulturförflyttning, förändringsledning, och verksamhetsutveckling

Team

En team eller arbetsgrupp i en organisation ska tillföra ett värde. Ett team som inte tillför värde behövs inte.

Teamet är beroende av en gemensam syn på dess uppdrag, medlemmarnas samverkan och kommunikation, samt inte minst tillit till varandra och respekt för fattade beslut.

Lyckas man med detta, är kraften i teamet enorm, och studier visar att det finns stora effekter att hämta när mål och uppgift är tydliga för alla i teamet.

Vad är teamutveckling?

Teamutveckling har en tydlig process för att skapa ett effektivt team anpassat för de specifika behov teamet har. Alla i ett team har både ansvar och uppgifter för att teamet ska utvecklas. Teamutveckling inleds och stöds ofta av en för uppgiften kunnig och erfaren handledare/facilitator.

Hur lyckas man med teamutveckling?

För att lyckas med att skapa ett effektivt team så krävs att gruppen som helhet skapar överenskommelser, som man håller varandra ansvariga i att hålla.

Gruppens uppgift och syfte anger också till vilket djup medlemmarna behöver utveckla sina mellanmänskliga relationer.

Vår metodik

En strukturerad utveckling av ett inbegriper en förstudie av teamets nuläge samt en process för att ta fram ett önskat läge för teamet. I processen säkerställer vi tydlighet avseende gruppens syfte & uppdrag, stödjande strukturer och arbetssätt, behov av gruppeffektivitet, samverkan & tillit inom gruppen, samt kommunikations- och konflikthanteringsförmåga.

Ytterligare en förutsättning för att utvecklas till ett effektivt team, är att vara en god teammedlem, samt ha personlig insikt och hög personlig effektivitet

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, teoretiska inspel baserat på best practise samt forskning, vilket ger effektiva diskussioner, personligt engagemang och produktiva workshops.

Upplägget balanserar mellan teamutvecklingsverktyg samt att öka den personliga insikten och kunskapen om sig själv för att vara en god teammedlem.

Anlita oss för teamutveckling

Vi arbetar med teamutveckling i både mer omfattande kulturförflyttningsprocesser och i separata insatser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden och förmågor som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika chefstjänster och uppdrag från olika branscher kommer väl till pass i analys av nuläge och behov, samt tillför nya perspektiv för att driva en komplex situation mot ett önskat läge.

Intresserad av att diskutera ett samarbete?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare. Våra säljare har gedigen erfarenhet och brukar börja med att be er berätta om era mål, utmaningar och behov. Tillsammans för ni sedan en dialog om vilken typ av upplägg kring koncept, metodik och konsulttjänst som passar er bäst. Vill du veta mer om coaching och mentorskap/handledning är du även välkommen att kontakta en av våra experter.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss