Hoppa till huvudinnehåll

Värdeflödesanalys

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Med en värdeflödesanalys får man en tydlig bild över vilka förbättringar som behövs för att verksamheten ska kunna ta fram värde till kund på ett effektivt sätt.

Värdeflödesanalys ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är Värdeflödesanalys?

Denna analys kallas ibland för Värdeflödeskartläggning eller Value Stream Mapping (VSM). Analysen är en viktig del av Lean och används som verktyg för att driva förbättringar. En viktig del av analysen är att rita upp hur verksamheten fungerar i verkligheten:

Det handlar om att se hur hela systemet är upplagt och ifrågasätta huruvida det genereras värde eller ej. Analysen kan göras i alla typer av processer eller flöden, oavsett om man producerar produkter, tjänster eller en service. Det går även att använda analysen i olika delar av en verksamhet som t.ex. orderflödet, rekryteringsflödet, inköpsflödet etc.

Hur genomförs en Värdeflödesanalys?

Värdeflödesanalys är en ofta uppskattad och rolig aktivitet att genomföra i en arbetsgrupp eftersom man lär sig se verksamheten med nya ögon och resonera fram radikala förändringar av gamla arbetssätt. Vi på CANEA rekommenderar att analysen görs tillsammans med alla som är inblandade i flödet och att den leds av en erfaren person som t.ex. en konsult.

.

.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för värdeflödesanalysen är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Värdeflödesanalys

Det första man ska fråga sig vid genomförandet av analysen är ”Vad är kundens behov?”. Det inkluderar både uttalade behov och outtalade behov. Detta påverkar hur man ska se på flödet när nulägesanalysen och framtidskartan tas fram. När nuläget kartläggs görs det genom att gå ut i verksamheten och se med egna ögon, samtidigt som fakta samlas in genom mätningar och intervjuer. Vid utformning av önskat läge behövs ofta inspiration utifrån, vilket en konsult kan bidra med.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Anlita oss för Värdeflödesanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större Lean-initiativ, vid genomförande av analyser, som ledare för workshops och seminarier, kursledare för utbildningar, inspiratör vid event samt som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss inom Lean och Värdeflödesanalyser är bland annat att våra konsulter bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Se vår film om Lean-utbildning

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss