Hoppa till huvudinnehåll

Missa inte vårens utbildningsnyheter!

Under våren 2018 lanserar vi sex nya kurser och sex kurser med uppdaterad standard. Bli bättre och öka kompetensen med vårens nya utbildningar!

Vårens nya utbildningar:

Inför våren lanserar vi sex nya kurser. Vi utökar bland annat området inom Informationssäkerhet med två nya kurser och lanserar två utbildningar inom Six Sigma. Välkommen att boka plats redan idag och se till att vara i framkant med din kompetens!

  • Six Sigma Green Belt: Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Geen Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 2 st tillfällen.
  • Six Sigma Champion: Utbildningen syftar till att både ge en grundläggande förståelse för Six Sigma, samt genomlysa hur en Six Sigma organisation byggs upp och förvaltas för att generera långsiktigt värde.
  • Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001: Kursen riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för innebörden i 9001:2015 och 14001:2015 och lära dig använda standarderna som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem som skapar verklig affärsnytta.
  • Internrevision ISO 27001: I denna utbildning förklaras bakgrund och syfte med kraven på ledningssystem enligt standarden ISO 27001:2017. Kursen innehåller även en introduktion till området informationssäkerhet samt till kopplingen till den nya europeiska personuppgiftsförordningen GDPR.
  • Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken: I utbildningen lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Utgångspunkten är standarden ISO 27001:2017 och den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Smart kommunikation: Målet är att deltagarna efter genomgången utbildning ska fått en verktygslåda med praktiska verktyg och modeller för att kunna planera, genomföra och utvärdera olika typer av vanliga kommunikationsinsatser.

Våra utbildningar som har fått en uppdaterad standard