Hoppa till huvudinnehåll

Vi levererar varaktiga resultat

genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.

Certifieringar

Vi har som företag ett antal internationella certifieringar och godkännanden från ledande globala organisationer. Dessa visar på vår förmåga att leva upp till krav som de olika organisationerna har för att erhålla certifieringarna. Genom regelbundna oberoende uppföljningar och revisioner kontrollerar organisationerna att vi fortlöpande lever upp till kraven. För dig som kund är det naturligtvis en fördel och trygghet att veta att någon granskar oss, och detta innan du granskar oss genom att uppleva det vi levererar!

ISO 9001:2015

Vi är certifierade enligt ISO 9001, en internationellt accepterad standard i ISO 9000-serien för kvalitetsledning. Detta innebär att ett externt oberoende certifieringsorgan, Intertek, gör revisioner och kontrollerar att kraven verkligen är uppfyllda. Därefter utfärdar certifieringsorganet ett certifikat. Certifikatet gäller endast en fastställd period och måste förnyas kontinuerligt.

Sammantaget handlar standarden om att utgå ifrån kundernas behov och krav och ständigt arbeta med att utveckla sina arbetssätt för att höja kundtillfredsställelsen.

ISO 14001:2015

Vi är certifierade enligt ISO 14001, en internationellt erkänd standard för miljöledningssystem. Det innebär att vi bedriver ett aktivt arbete för att ständigt minska vår miljöbelastning genom att identifiera betydande miljöaspekter, koppla mål och handlingsplaner och styrning till dem inom ramen för vårt verksamhetsledningssystem CMS. Systemet granskas av ett externt, oberoende certifieringsorgan, Intertek för att genom revisioner säkerställa systemets funktion.

Som ett led i att ständigt minska vår miljöbelastning arbetar vi aktivt för att reducera koldioxidutsläppen från våra transporter och tjänsteresor. Då vår verksamhets natur innebär att tjänstresor med bil ibland inte kan undvikas har vi valt att klimatkompensera för dessa bilresor. Klimatkompensationen sker genom köp av andelar i koldioxidminskande projekt i enlighet med FNs regelverk och kontrollerade och godkända av CDM Executive Board.

Swedish Standard Institute, Standard Developer

Vi på CANEA är med i arbetet med att utveckla nya standarder.
Tillsammans med andra områdes- och branschexperter är vi med och påverkar gemensamma riktlinjer för olika standarder. Vi bidrar med kunskap och kompetens och får samtidigt bra inblick i framtida marknadskrav och riktlinjer för olika branscher, både nationellt och globalt. Under 2019 ligger vårt fokus på att bidra med expertis inom standardiseringsarbetet för Kvalitetsledning i kommittén www.sis.se/tk304 och Miljöledning i kommittén www.sis.se/tk207,

Kreditvärdighet

Vi har högsta kreditvärdighetsbetyg, d.v.s. betyg 5 hos UC-Upplysningscentralen och AAA hos Soliditet.

PMI R.E.P.

Vi är godkända av PMI som Registered Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

IRCA

CANEA Partner Group är CQI och IRCA Approved Training Partner. Chartered Quality Institute (CQI) är en global organisation för personer som arbetar med kvalitet. En del av CQI är IRCA som bland annat certifierar revisorer. Utbildningarna QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor och EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion är CQI och IRCA-certifierade utbildningar med ID 1769 respektive 1770. Det innebär att deltagarna efter genomgången utbildning med godkänt resultat och tillräcklig revisionserfarenhet har möjlighet att ansöka om att bli "IRCA Registered Lead Auditor."

IPMA

ipma logoVår utbildning Projektledning är IPMA-registrerad, vilket betyder att utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA Registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part. Ett av de främsta målen med en IPMA-registrering är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning.

PRINCE2®

Vi är en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) för PRINCE2®, vilket innebär att vi som utbildningsleverantör blivit granskade av APMG och uppfyller kriterierna för att få hålla utbildning och certifiera inom PRINCE2®.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Microsoft Gold Partner

Vi är Gold Certified Partner för Microsoft, vilket innebär att vi har nått högsta nivån inom Microsofts partnerprogram. Att vara Gold Certified Partner innebär bland annat att vi har certifierade produkter och många dokumenterat framgångsrika kundimplementationer.

Några av våra kunder

Vi har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.