Hoppa till huvudinnehåll

Plastal väljer CANEA som samarbetspartner inom Six Sigma

Plastal är en europeiskt ledande aktor inom tillverkning och design av termoplast till fordonsindustrin. För att säkra sin ledande position i en alltmer konkurrensutsatt miljö, har Plastal under året beslutat att rulla ut Six Sigma metodiken internationellt i Europa.

Initiativet innebär nästa steg i en kontinuerlig LEAN-resa för att driva en organisation präglad av ständiga förbättringar.

”Vi är glada för att Plastal har tagit ett viktigt steg i etablering av koncept och metodik för att driva förbättringsprojekt i hela organisationen.
Att välja Six Sigma som koncept för förbättringsarbete i projektform kombinerat med att efterleva Lean-principerna i alla led kommer att säkerställa en långsiktig effektivitetsutveckling som saknar gränser. Det skapar också en enorm konkurrenskraft i framtidens industriella utmaningar.
Vi på CANEA är stolta över att Plastal har valt oss som samarbetspartner för att utbilda medarbetarna och etablera konceptet i organisationen.” - Mikael Göthager