Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Agilt förbättringsarbete

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser.

Med tydligt fokus på kunden skapar Agila arbetsmetoder transparens, samarbete och rätt prioriteringar i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Denna kurs ger dig inblick i hur man direkt kan applicera Agila principer och metoder i kombination med kunskapen från Lean med syfte att skapa ett framgångsrikt och flexibelt förbättringsarbete som bygger på samarbete i organisationen.

För vem?

 • Linjechefer och teamledare på alla nivåer
 • Ledningsgrupper och chefer med ansvar att genomföra förändringar med uttalade effektmål
 • Förbättringsledare, projektledare och koordinatorer inom förbättringsarbete
 • Specialister ex. processledare, verksamhetsutvecklare

Vilka förkunskaper krävs?

Kursen har inga förkunskapskrav

Syfte och mål

Syftet med kursen är att skapa en bred förståelse för vad Agila arbetssätt innebär, samt hur Agila principer och metoder kan både kombineras med Lean, och appliceras för att skapa ett effektivt förbättringsarbete.

Efter genomförd kurs kommer deltagarna att ha:

 • Förståelse för vad ett framgångsrikt förbättringsarbete innebär?
 • Förståelse för hur koncepten och principerna inom Agile och Lean samspelar
 • Kunskap om hur principer och arbetsmetoder bygger ett Agilt mind-set
 • Kunskap om hur Agila arbetsmetoder skapar ett effektivt förbättringsarbete

Kursupplägg

En heldagskurs med förberedelser som deltagarna använder under utbildningen. Teoriavsnitt blandas med flera gruppövningar för att skapa bra dynamik i kursen. 3 timmar förmiddag inkl. pauser och övningar. Lunch 1 timma för att ge deltagarna chansen att ta n lägre paus och lämna dator/skärm. 3 timmar eftermiddag inkl. pauser och övningar.

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Agilt förbättringsarbete

Program

Dag 1 09:00-15:30

 • Vad är Agile?
 • Vad är Lean?
 • Vad innebär Lean & Agila principer och arbetssätt?
 • Agila metoder och ramverk
 • Övning: Relativ estimering
 • Vad innebär förbättringsarbete?
 • Vad menas med ”agilt” förbättringsarbete
 • Relationen mellan Lean & Agilt – hur ser den ut?
 • Lunch
 • Övning: Sprintplanering för förbättringsaktiviteter
 • Övning: Simulera Daily standup
 • Övning: Retrospektiv 15
 • Lean - Agilt ledarskap som skapar framgång
 • Reflektionsövning: Hur kan Agila arbetsmetoder effektivisera vårt förbättringsarbete?

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf