Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

CANEA Academy CSR

Denna utbildning är en paketering av utbildning och praktiskt arbete för att lyfta ditt företags arbete med socialt ansvarstagande - CSR.

Pedagogiken bygger på att skaffa nödvändig kompetens och därefter använda den för att genomföra hemuppgifter på det egna företaget med konsultstöd av erfarna managementkonsulter. CANEA Academy CSR ger verksamhetsnära och effektivt införande av socialt ansvarstagande.

Genomförande

CANEA Academy CSR är ett inlärnings- och arbetssätt för att skaffa sig nödvändig kunskap som direkt omsätts i praktiskt arbete på det egna företaget. Vi erbjuder en mindre grupp från ett och samma företag att genomföra CANEA Academy CSR. Fler deltagare från ert företag förbättrar resultatet av ert egna arbete och säkerställer kompetens i företaget.

Utbildning, eget arbete och konsultstöd

Utbildningsdag 1

Utbildningens första dag innehåller en genomgång av ISO 26000 och metod för omvärlds- och intressentanalys. Därefter introduceras det egna arbetet och vad som ska göras till nästa tillfälle.

Eget arbete med konsultstöd

På hemmaplan gör ni informationsinsamling genom dokumentgranskning och intervjuer med nödvändiga kollegor och chefer. Analys genomförs med konsultstöd och därefter sammanställer ni resultatet med hjälp av mallar som tillhandahålls från oss. Konsulten ger också rekommendationer till hur övriga delar av organisation kan involveras i CSR-arbetet.

Utbildningsdag 2

Inleds med att varje företag redovisar sina resultat och att de andra utbildningsdeltagarna får ge tips och ställa frågor. Teoripasset under dag 2 handlar om risk- och möjlighetsanalys, upprättande och framtagande av policydokument samt val av relevanta mål och indikatorer för socialt ansvarstagande.

Eget arbete med handledning

Eget arbete handlar denna gång om att göra en risk- och möjlighetsanalys tillsammans med berörda kollegor och/eller ledningsgrupp samt inventera och upprätta förslag på policydokument som behövs för att ge en inriktning på företagets arbete med socialt ansvarstagande. Utifrån alla genomförda analyser kan företaget identifiera sitt fokus för socialt ansvarstagande och utifrån det väljs sedan relevanta mål. Handledare finns tillgänglig för stöd, rådgivning och remiss.

Utbildningsdag 3

Utbildningens sista dag startar med redovisning av hemarbetet och en gemensam diskussion om resultat och erfarenheter. Teoripasset behandlar hur ni systematiserar det operativa arbetet med socialt ansvarstagande och vilken styrning som behövs. Utbildningen avslutas med att en handlingsplan för implementering upprättas.

Handlingsplan fortsatt arbete

Handlingsplanen som upprättades under utbildningen bör remitteras och förankras inom företaget. Baserat på remissvaren kan handlingsplanen behöva kompletteras eller ändras för att kunna fastställas och resurssäkras. Denna plan fungerar sedan som stöd under det fortsatta arbetet med att införa socialt ansvarstagande.

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf