Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Effektiv förändringsledning

Med effektiv förändringsledning skapar du och din verksamhet med en enkel struktur goda förutsättningar för att i tid nå de effektmål ni satt upp. Genom att vägleda individer, grupper och verksamheten från nuvarande situation till ett önskat framtida läge, utvecklas både förståelse till varför förändringen är nödvändig samt den avgörande viljan till att ändra beteenden.

Uppstarts- och uppföljningsmöte med zoom meddelas närmare kursdatum.

 • Förändringsledning
  • Vilka effekter ska vi uppnå och hur mäter vi dessa?
  • Vad menar vi med förändringsledning?
  • Skillnader och likheter mellan projekt- och förändringsledning
  • Vilken förändringsförmåga har min organisation?
   • Risker utifrån komplexitet och förutsättningar
  • Struktur och anpassning genom hela förändringsresan – CANEAs förändringsmodell (Inse – Förbereda – Agera – Befästa)
 • Förändringsledarskap
  • Hur reagerar vi vid förändring?
  • Vanliga hinder
  • Anpassa ditt ledarskap till behoven
  • Delaktighet och motivation skapar vilja till förändring
  • Roller och deras ansvar i förändring

För vem?

 • Chef med rollen som beställare/sponsor till projekt
 • Chefer med ansvar att genomföra förändringar mot uttalade effektmål
 • Projektledare som även har rollen som förändringsledare
 • Specialister ex. systemägare som leder förändringar med uttalade effektmål

Vilka förkunskaper krävs?

Inga särskilda förkunskapskrav. Förståelse för projekt som arbetsform en fördel, samt om du har möjlighet att ta med dig ett aktuellt case från din egen verksamhet.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att du med enkla konkreta verktyg och modeller ska kunna leda en strukturerad förändring där du får med dig medarbetarna. Där de som berörs av förändringen har en positiv vilja till nya beteenden och att uppnå önskade effekter.

Efter genomförd kurs kommer du att ha:

 • Förståelse för vanliga reaktioner vid förändring
 • Förmåga att anpassa eget ledarskap till reaktioner och behov vid förändring
 • Förståelse för hur förändringsledning och projektledning kan samverka för att realisera effekter
 • Kunskap och förmåga att bedöma verksamhetens förändringsförmåga
 • Kunskap om CANEAS ramverk för förändringsledning som grund för att skapa egen planering av förändringar

Övrig information

Utbildningen är uppdelad i två delar – Dag 1 09:00-12:00 Förändringsledning och dag 2 09:00-12:00 Förändringsledarskap. Läs mer under "program" nedan.

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Effektiv förändringsledning

Program

Före kursstart ca 2 timmar

 • Webmöte med genomgång av upplägg för hela utbildningen
 • Presentation av läraren och dagens agenda
 • Incheck/lära känna varandra
 • Presentation spelregler i det digitala klassrummet
 • Presentation utbildningsprocess och mål med utbildningen
 • Förväntningar från deltagarna (varvet runt)

Dag 1 Förändringsledning 09:00-12:00

 • Varför Förändringledning?
 • Vilka effekter vill vi uppnå?
 • Vilka förändringar kräver förändringsledning?
 • Vad är Förändringsledning?
 • Verksamhetens förutsättningar?
 • Vilka risker behöver vi hantera?
 • Deltagarnas analys och erfarenheter
 • Strukturerad förändringsledning
 • IFAB modell för att förenkla din planering – Organisatoriskt perspektiv
 • Sammanfattning och utcheckning

Dag 2 Förändringsledarskap 09:00-12:00

 • Mänskliga reaktioner vid förändring
 • Hinder och motstånd
 • Förändringskurvan
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Feedback
 • Coachning
 • IFAB modell för att förenkla din planering - Individuellt perspektiv
 • Medskapande och delaktighet
 • Roller i en förändring
 • Egen handlingsplan

Uppföljning (i grupp)

 • Erfarenhetsutbyte kopplat till egen handlingsplan
 • Frågor och fördjupning utifrån behov i gruppen

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf