Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

FMEA AIAG-VDA

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya handboken?

Under utbildningens gång gås den nya 7 stegsmetoden igenom och jämförs med metodiken i AIAG´s FMEA utg 4. Allt för att förstå vad som är nytt men även grunderna i FMEA gås igenom. Utbildningen kommer att beröra alla tre FMEA varianterna så som Design, Process samt den nya delen Monitoring and System Response. Utbildningen sker genom växelvis föreläsning och övningar i form av praktikfall och gruppdiskussioner.

För Vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som ska delta i företagets arbete med FMEA på en djupare nivå än att bara vara med vid ett FMEA-möte. Typiska roller som detta inkluderar är kvalitetschef, utvecklingschef, produktionstekniskchef, FMEA-moderator, FMEA-experter interna revisorer m.m.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildning kräver inga direkta förkunskaper men det underlättar om man är införstådd i arbetsmetodiken inom FMEA.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge en förståelse i vad som är nytt i den nya handboken såsom förberedelser, systemanalys, action point (AP), dokumentation och uppföljning m.m. Målet är att deltagaren efter genomförd kurs ska kunna implementera den nya metodiken inom sitt egna företag på ett effektivt sätt utifrån deras egna behov.

Övrig information

Utbildningens syfte är att ge en förståelse i vad som är nytt i den nya handboken såsom förberedelser, systemanalys, action point (AP), dokumentation och uppföljning m.m. Målet är att deltagaren efter genomförd kurs ska kunna implementera den nya metodiken inom sitt egna företag på ett effektivt sätt utifrån deras egna behov.

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om FMEA AIAG-VDA

Program

09:00

 • 09:00 Introduktion
 • Allmänt om FMEA
 • Vad är nytt i FMEA AIAG-VDA

10:00

 • Kaffe
 • 1:a fasen "Planning & Preaparation"
 • 2:a fasen " Structure Analysis"
 • 3:dje fasen "Function Analysis"

12:00

 • Lunch

13:00

 • 4:de fasen "faliure Analysis"
 • 5:te fasen "Risk Analysis"

14.45

 • Kaffe & Fika
 • Praktikfall 3
 • 6:te fasen "optimization"
 • 7:de fasen "result Documentation"
 • Implementering av ny metod

17:00

 • Summering av dagen

17:30

 • Avslut

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf