Hoppa till huvudinnehåll

Förbättringsarbete - Kaizen Lean Six Sigma

Kaizen, Lean och Six Sigma är tre koncept som syftar till att minimera kvalitetsbrister och kostnader och samtidigt öka effektivitet och kundnöjdhet.

Utbildningen förklarar skillnader och likheter mellan dessa tre koncept och hur du sedan kan välja vilka delar som passar just den egna organisationen.

Fokus ligger på att förklara och ge träning i de verktyg som alla tre koncepten vilar på, som t.ex. 5S, SMED, DMAIC, SPC, VSM, 7QC/QM, JIT och Kanban.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 300 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 4 feb - 6 feb 2019
 • 14 aug - 16 aug 2019
Göteborg
 • 15 apr - 17 apr 2019

Kontakt utbildning
010-459 00 11
utbildning@canea.se

Förbättringsarbete - Kaizen Lean Six Sigma" var absolut en av de bästa kurser jag har gått! Utbildningen var väl sammansatt och gav en mycket god insikt i olika verktyg för förbättring och hur de kan användas i praktiken. Allt kändes verksamhetsnära och direkt applicerbart i den egna verksamheten.

Fredrik Währborg, Kvalitetschef, Husqvarna AB

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska delta i organisationens förbättringsarbete t.ex. verksamhetsutvecklare, produktionstekniker, processägare, kvalitetschefer, produktionschefer, logistikansvariga, projektledare, m.fl.

Vilka förkunskaper krävs?

Det ställs inga formella krav på förkunskaper för denna lean utbildning. Viss kännedom om och erfarenhet av kvalitets- och/eller förbättringsarbete underlättar dock för deltagaren att få fullt utbyte av utbildningen.

Syfte och mål

Syftet med lean utbildningen är att ge dig kunskap och insikt i olika förbättringskoncept och kunskap och träning i olika metoder och förbättringsverktyg. Målet med utbildningen är att du, efter avklarad utildning, ska kunna välja de delar inom varje koncept som passar den egna organisationen samt välja ”rätt” metoder och förbättringsverktyg i olika situationer och lyckas med en effektiv implementering av förbättringsarbetet.

Övrig information

Vi är godkänd av PMI som Registrated Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 23 för PMP/PgMP.

Se vår film om Lean-utbildning

Fakta om Förbättringsarbete - Kaizen Lean Six Sigma

Program

Dag 1 09:00 - 18:15

 • Välkommen och introduktion av deltagare och kursen
 • Introduktion till förbättringsarbete
 • Kaizen
 • Lean
 • Övning: Mini-Leanspel
 • Six Sigma
 • Praktikfall: DMAIC – del 1
 • Praktikfall: Att välja förbättringskoncept
 • 7+7 vanliga förbättringsverktyg
 • Sammanfattning och avslutning

Dag 2 08:00 - 18.00

 • Återblick dag 1
 • Värdeflödeskartläggning
 • Praktikfall: Värdeflödeskartläggning
 • Ställtidsreducering (SMED)
 • 5S
 • Statistisk processtyrning (SPC)
 • Praktikfall: DMAIC – del 2
 • Riskhantering
 • Praktikfall: DMAIC – del 3
 • Praktikfall: Att välja rätt förbättringsverktyg
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 08:00 - 16.30

 • Återblick dag 2
 • Mål, nedbrytning och uppföljning
 • Praktikfall: Att sätta mål
 • Organisation för förbättring
 • Hantering av förändringar
 • Praktikfall: Implementering av förändringar
 • Framtidsspaning & diskussion om framtidens förbättringsarbete
 • Quiz
 • Sammanfattning och avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 300 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 4 feb - 6 feb 2019
 • 14 aug - 16 aug 2019
Göteborg
 • 15 apr - 17 apr 2019

Kontakt utbildning
010-459 00 11
utbildning@canea.seProgrambeskrivning

Ladda ner pdf

Kontakt utbildning

010-459 00 11
utbildning@canea.se


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledning

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Läs mer

Lean för tjänster, administration och service

I denna utbildning går vi igenom de vanligaste verktygen inom Lean och hur dessa kan användas i administrativa eller tjänsteproducerande verksamheter.

Läs mer

Verksamhetsledningssystem i praktiken - ISO 9001

Utbildningen ger dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf