Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Företagsstrategi i praktiken

Utbildningen ger dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Att arbeta med strategiutveckling innebär att du ställs inför många intressanta och svåra frågeställningar. I denna utbildning ger vi dig konkreta verktyg, tips och exempel på hur du på ett strukturerat sätt kan utveckla en realiserbar affärsplan för ditt företag. Systematiken övas i ett verklighetsbaserat praktikfall där vi går från vision till förverkligande.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är VD, sitter i ledningsgruppen eller på annat sätt är inblandad i företagets strategiska och operativa planering till exempel linjechef, processägare eller affärsutvecklare.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen har inga formella förkunskapskrav, men erfarenhet av operationell verksamhet, inbegripande planering, exekvering och uppföljning krävs för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig metoderna.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Övrigt

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom strategi.

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Företagsstrategi i praktiken

Program

Dag 1 09:00 - 18:15

 • Introduktion
 • Varför affärsplanering?
 • Nulägesanalys - Omvärlden
 • Praktikfall 1 – Analys av omvärlden
 • Nulägesanalys - Industrin
 • Praktikfall 2 – Analys av industrin
 • Nulägesanalys - Kunder, konkurrenter etc.
 • Praktikfall 3 – Kund- och konkurrensanalys
 • Nulägesanalys - Intern
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 18:15

 • Repetition och instuderingsfrågor
 • Praktikfall 4 – Drivkraft & Framtidsscenario
 • Finansiell analys och investeringsbedömning
 • Praktikfall 5 – SWOT-analys
 • Utveckla strategin
 • Praktikfall 6 – Välja inriktning
 • Utveckla strategin fort
 • Praktikfall 7 – Realisera strategin
 • Affärsidé och strategiskt filter
 • Praktikfall 8 – Affärsidé & strategiskt filter
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:15

 • Repetition och instuderingsfrågor
 • Organisation
 • Utvärdera strategi
 • Praktikfall 10 – Riskanalys av vald strategi
 • Målformulering & Handlingsplaner
 • Balanserade styrkor
 • Strategisk karta
 • KFF
 • Praktikfall 11 – Kritiska framgångsfaktorer
 • Praktikfall 11 – Kritiska framgångsfaktorer,
 • forts.
 • Målformulering & Handlingsplaner, forts.
 • Praktikfall 12 – Målformulering
 • Strategins inverkan på organisation och arbetssätt
 • Att genomföra förändringar
 • Upprätthålla strategi m.h.a. en bra ledningsprocess
 • Repetition
 • Prov
 • Avslutning – frågor – diskussion

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Jag rekommenderar denna utbildning till personer som arbetar med ledningsfrågor! I första hand för att den är så konkret och för att man får tillgång till verktyg som man direkt kan applicera i det egna företaget. Utbildningsmaterialet var, som vanligt, av mycket hög kvalitet och sammanfattar många hyllmeter av managementlitteratur.

Anna-Karin Djupenström, Business Excellence Advisor , Stora Enso Fors AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Systematisk marknadsutveckling

Utbildningen ger dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas vid systematisk marknadsutveckling.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf