Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Företagsstrategi i praktiken

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar.

I denna utbildning ger vi dig konkreta verktyg, tips och exempel på hur företag på ett strukturerat sätt kan utveckla sin affärsplan för att sedan realisera den och förbättra marknadspositionen.

För vem?

Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som på något sätt är involverad i att leda verksamheten och vill bygga på dina kunskaper i affärsplanering och strategiska verktyg och modeller. Med andra ord riktar den sig till personer i företagsledningen eller personer som av annan anledning är involverade i företagets ledningsarbete t.ex. avdelningschefer, stabspersonal eller ledningens representant för verksamhetssystemet.

Vilka förkunskaper krävs?

Det krävs insikt i och erfarenhet av operationell verksamhet inbegripande planering, exekvering och uppföljning för att på bästa sätt tillgodogöra sig metoderna.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att ge dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Övrigt

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom strategi.

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Företagsstrategi i praktiken

Program

Dag 1 09:00 - 18:15

 • Introduktion
 • Varför affärsplanering?
 • Nulägesanalys - Omvärlden
 • Praktikfall 1 – Analys av omvärlden
 • Nulägesanalys - Industrin
 • Praktikfall 2 – Analys av industrin
 • Nulägesanalys - Kunder, konkurrenter etc.
 • Praktikfall 3 – Kund- och konkurrensanalys
 • Nulägesanalys - Intern
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 18:15

 • Repetition och instuderingsfrågor
 • Praktikfall 4 – Drivkraft & Framtidsscenario
 • Finansiell analys och investeringsbedömning
 • Praktikfall 5 – SWOT-analys
 • Utveckla strategin
 • Praktikfall 6 – Välja inriktning
 • Utveckla strategin fort
 • Praktikfall 7 – Realisera strategin
 • Affärsidé och strategiskt filter
 • Praktikfall 8 – Affärsidé & strategiskt filter
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:15

 • Repetition och instuderingsfrågor
 • Organisation
 • Utvärdera strategi
 • Praktikfall 10 – Riskanalys av vald strategi
 • Målformulering & Handlingsplaner
 • Balanserade styrkor
 • Strategisk karta
 • KFF
 • Praktikfall 11 – Kritiska framgångsfaktorer
 • Praktikfall 11 – Kritiska framgångsfaktorer,
 • forts.
 • Målformulering & Handlingsplaner, forts.
 • Praktikfall 12 – Målformulering
 • Strategins inverkan på organisation och arbetssätt
 • Att genomföra förändringar
 • Upprätthålla strategi m.h.a. en bra ledningsprocess
 • Repetition
 • Prov
 • Avslutning – frågor – diskussion

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Jag rekommenderar denna utbildning till personer som arbetar med ledningsfrågor! I första hand för att den är så konkret och för att man får tillgång till verktyg som man direkt kan applicera i det egna företaget. Utbildningsmaterialet var, som vanligt, av mycket hög kvalitet och sammanfattar många hyllmeter av managementlitteratur.

Anna-Karin Djupenström, Business Excellence Advisor , Stora Enso Fors AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Systematisk marknadsutveckling

Hur får man egentligen sin organisation att identifiera och utveckla ”rätt” affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin? Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna?

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf