Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Förstå dig själv och andra mer genom DISC

Utvecklingsdagen riktar sig till dig som vill öka förståelsen för dina egna drivkrafter och hur det påverkar ditt samarbete och kommunikation med andra.

Dagen ger dig nya insikter genom att du reflekterar och arbetar igenom din egen DISC profilrapport. Du kommer också att få med dig praktiska kunskaper om hur våra olikheter påverkar vårt sätt att kommunicera med varandra. Vi kommer att variera korta föreläsningar med eget reflektionsarbete och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Vi går igenom utvalda kommunikationsverktyg och ger dig utrymme för att planera hur du kan använda insikterna och kommunikationsverktygen när du kommer hem.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på hur själv fungerar i samarbete med andra och hur du bättre kan nå fram i ditt sätt att kommunicera till andra. Innehållet är lika relevant oavsett om du är ledare, medlem i en arbetsgrupp eller på annat sätt vill utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs

Syfte och mål

Syftet med utvecklingsdagen är att du får med dig ökad självinsikt och konkreta aktiviteter för hur du kan samarbeta och kommunicera med andra. .

Övrig information

Vi baserar innehållet under dagen på det väletablerade självinsiktsverktyget Extended DISC®, kursen genomförs av erfarna ledarskapskonsulter certifierade i Extended DISC®. Innan kursdagen fyller du i en web baserad DISC skattning, profilrapporten får du sedan arbeta med under dagen på ett självreflekterande sätt. Vi kommer även att gå igenom respektive av DISC:s fyra beteendestilar (de fyra färgerna) för att bättre förstår vad andra behöver och hur du kan bemöta dem smidigt.

Hemuppgift
Vid anmälan får du en weblänk och kod till Extended DISC® där du fyller i en DISC frågeenkät (tar ca 15 min) senast 10 dagar innan utvecklingsdagen.

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Förstå dig själv och andra mer genom DISC

Program

Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Vad är DISC och vad behöver vi tänka på- och har respekt för när vi arbetar med DISC
 • De fyra färgerna, DISC beteendestilar
 • Eget reflektionsarbete utifrån DISC profilrapport som delas ut
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper
 • Frågor och dialog i helgrupp
 • Typiska behov i kommunikation för de fyra beteendestilarna
 • Genomgång av grundläggande kommunikationsverktyg
 • Eget arbete med att definiera och prioritera egna utvecklingsaktiviteter
 • Avslutning

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf