Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Förverkliga ditt hållbarhetsarbete med förändringsledning

Utbildningen ger dig kunskap om hur du bör agera för att engagera hela din organisation i att nå era gemensamma hållbarhetsmål.

Under utbildningen går vi igenom en konkret process med tre övergripande faser för att integrera hållbarhetsarbetet med verksamheten och ledningssystemet. Tillsammans med de tre faserna kopplar vi konkreta verktyg och aktiviteter från såväl projektledning som förändringsledning.

Modeller som både ger stöd under planeringen och genom att förenkla det praktiska förändringsarbetet. Du lär dig bland annat hur du som ledare ska agera för att säkra stöd från beställare, skapa en vilja att bidra i förändringen bland medarbetarna och uppnå bestående resultat.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är hållbarhetsansvarig, jobbar med CSR, eller har ansvar för organisationens miljöledningssystem och vill skapa tydlighet i hållbarhetsarbetet och lära dig mer om de verktyg som kan hjälpa din organisation att nå era hållbarhetsmål.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna få med dig människor i förändringsarbetet kring hållbarhet.

Målet är att du efter utbildningen får användning av de nyvunna insikterna och kan skapa en strukturerad hållbarhetsprocess som dina medarbetare vill vara delaktiga i.

Övrig information

Detta är en intensiv utbildningsdag där du kommer att få med dig många konkreta och direkt användbara verktyg som du direkt efter utbildningen förväntas använda i ditt dagliga arbete. Någon månad efter utbildningen håller vi ett fokuserat online-möte där vi återkopplar på hur det har gått och tar del av varandras erfarenheter.

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Förverkliga ditt hållbarhetsarbete med förändringsledning

Program

Dag 1 09:00 - 16:30

  • Introduktion och genomgång av programmet
  • Vad menar vi med hållbarhet och förändringsledning
  • Typiska motstånd i förändring och människors reaktionsmönster
  • Introduktion till process för att driva hållbarhetsarbetet. Stegen i processen kombineras med modell för förändringsledning.
  • Förändrings-, och hållbarhetscase
  • Avslutning och personlig reflektion

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Hållbarhetsarbete enligt ISO 26000

Utbildningen ger dig insikt i syfte och nytta av ett systematiskt samhällsarbete samt påvisar nyttan med att ha en tydlig koppling mellan företagets strategi och samhällsansvar.

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Förändringsledning & förändringsledarskap

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf