Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
 • Priset är en beräkning och kan skilja sig från evenemang till evenemang
Stockholm
 • 20 aug - 21 aug 2020
Göteborg
 • 19 mar - 20 mar 2020

Granska och rädda projekt

Denna utbildning ger dig de rätta verktygen till att granska och rädda projekt.

Mycket stora resurser hanteras i projekt och samtidigt är det vanligt att projekt blir sena, dyra eller levererar mindre än tänkt. Genom att revidera organisationens projekt, enligt beprövade metoder, i ett tidigt skede kommer organisationen att leverera bättre projektresultat. I kursen lär man sig att identifiera risker och förbättringar samt att undvika problem som annars ofta uppstår i ett sent skede av projekt. Vi går också igenom hur framgångsrika projekt brukar ledas och styras. I praktikfall tillämpas sedan revisionsmetodiken för att se vad som skulle kunna göras bättre.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din projektrevisionsmetodik och bli mer systematisk i hur du analyserar bakgrunden till avvikelser och hur du utvärderar åtgärder. Du vill lära dig mer om hur du får fram information genom ett aktivt lyssnande och bra intervjumetodik. Du vill veta hur man skapar en tydlig, vägledande och objektiv avrapportering.

Vilka förkunskaper krävs?

Du har insikt antingen revisionsmetodik eller projektledningsmetodik. Vi knyter samman de båda i denna kurs.

Syfte och mål

Målet är att du som går kursen skall kunna revidera projekt på ett sammanhängande och effektfullt sätt för att hitta förbättringar.

Övrig information

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 och har djup expertkunskap inom området.

Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng:

 • 16 PDU-poäng
  • 8 Technical
  • 4 Strategic
  • 4 Leadership

PMP, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
 • Priset är en beräkning och kan skilja sig från evenemang till evenemang
Stockholm
 • 20 aug - 21 aug 2020
Göteborg
 • 19 mar - 20 mar 2020

Vi använde CANEAs metod för hur man reviderar projekt i ett tids- och resursmässigt stort och strategiskt viktigt projekt. Systematiskt skaffade sig revisionsteamet grepp om ett såväl tekniskt som organisatoriskt mycket komplext projekt. Teamet från CANEA och E.ON följde metoden för projektrevision och allt eftersom blev hela bilden av projektets status tydlig. Revisionen gav oss värdefull information som blev till grund för avgörande beslut om projektets fortskridande. Jag är imponerad av resultatet och vill rekommendera andra att göra projektrevisioner systematiskt.

Robert Tretinjak, Programchef, E.ON Elnät AB

Fakta om Granska och rädda projekt

Program

Dag 1 09:00-18:00

 • Introduktion
 • Praktikfall 1 – Vad är viktigt
 • Projekt och projektstyrning
 • Kaffe
 • Forts. Projekt och projektstyrning
 • Lunch
 • Framgångsrika projekt
 • Revision av projekt
 • Revidera kravhantering
 • Kaffe
 • Revidera riskhantering
 • Revidera resurshantering
 • Praktikfall 2 – Förbereda revision
 • Summering av dagen

Dag 2 08:00-17:00

 • Kort summering av dag 1
 • Genomgång av praktikfall
 • Frågeteknik och upplägg av intervjuer
 • Praktikfall 3 – Planera intervjuer
 • Kaffe
 • Praktikfall 4 – Genomföra revision (intervjuer)
 • Lunch
 • Diskussion och genomgång av praktikfall
 • Avslutningsmöte och regeln BBKK för observationsrapporter
 • Praktikfall 5 – Förbereda avslutningsmöte
 • Kaffe
 • Praktikfall 6 – Genomföra avslutningsmöte
 • Diskussion och feedback på avslutningsmöten

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
 • Priset är en beräkning och kan skilja sig från evenemang till evenemang
Stockholm
 • 20 aug - 21 aug 2020
Göteborg
 • 19 mar - 20 mar 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf