Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Hållbar affärsutveckling och socialt ansvarstagande

Framgångsrikt hållbarhetsarbete är integrerat i företagets strategi och verksamhet. Utbildningen ger dig en verktygslåda för att göra strategiska analyser, metoder för införande i det dagliga arbetet och arbetssätt för uppföljning och kommunikation.

En stor utmaning med hållbarhet är att det är ett brett område och att det finns en mängd ramverk, riktlinjer och verktyg så som Globala hållbarhetsmål (SDG), ISO 26000, ISO 854 000, Global Compact, IR, och GRI. Under den här utbildningen hjälper vi er hitta en metodik för att hitta svaret på frågan ”Vad är hållbarhet för vår organisation”

För Vem?

Utbildningen vänder sig till företag, myndigheter, statliga verk, kommuner och organisationer som ser behov och nyttan av hållbarhetsarbete. Den riktar sig till dig i företagsledningen eller personer som av annan anledning är involverad i företagets CSR-arbete t.ex. ansvariga inom inköp, kommunikation, miljö, kvalitet, arbetsmiljö och personal.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Dock är utbildningen krävande så kunskap om någon verksamhetsstandard (ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001), processbegreppet och egen praktisk erfarenhet av CSR-arbete är till hjälp för du ska få fullt utbyte av utbildningen.

Mål/Resultat?

Utbildningens syfte är att ge dig:

 • En metodik för att utveckla, införa och underhålla ett arbetssätt för socialt ansvarstagande och hållbart agerande.
 • Visa systematiken i hur SR-arbete integrerar hållbarhet i företagets verksamhetssystem.
 • Förståelse för och träning i praktisk tillämpning av GRI och ISO 26000. Flera verktyg för omvärldsanalys och intressentanalys.

​Övrigt

Hemuppgift

Innan utbildningen skickas en hemuppgit ut i syfte att ge dig de förkunskaper som behövs för att få maximalt utbyte av utbildningen.

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Hållbar affärsutveckling och socialt ansvarstagande

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Varför arbeta med hållbarhet?
 • Kaffe
 • Nulägesanalys – omvärlden
 • Praktikfall 1
 • Lunch
 • Nulägesanalys – intressenter, kunder,
 • konkurrenter
 • Praktikfall 2
 • Kaffe
 • Nulägesanalys - internt
 • Översikt av verktyg för att vägleda
 • hållbarhetsarbetet
 • Fördjupning ISO 26000
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Affärsstrategi och socialt ansvarstagande
 • Risk och möjlighet
 • Praktikfall 3
 • Policy, Code of Conduct, värderingar
 • Drivkrafter
 • Kaffe
 • Hållbarhetsrapportering enligt GRI
 • Lunch
 • Sätta mål för hållbarhet
 • - Mål, nyckeltal, indikatorer
 • Praktikfall 4
 • Kaffe
 • Styrning för att nå målen
 • - Koppling verksamhetssystem och arbetssätt
 • - Intern och extern kommunikation, arbetssätt för intressentdialog, inköp, medarbetare, lagstiftning
 • Avslutning

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Jag kan rekommendera denna utbildning just för att det inte bara är fina ord utan för att man får konkreta exempel och inspiration för att kunna arbeta med CSR i sin verksamhet direkt efter utbildningen!

Catherine Karagianni, Environment Manager, TeliaSonera Sweden


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Lean produktion

Verktygen och metoderna är minst sagt väl beprövade. Denna intensiva fyradagarskurs fokuserar på Lean-konceptets praktiska tillämpning. Vi går igenom och tränar på de Lean-verktyg och metoder som är lämpliga att använda inom produktion.

Projektledning

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf