Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Hållbarhetsarbete enligt ISO 26000

Utbildningen ger dig insikt i syfte och nytta av ett systematiskt samhällsarbete samt påvisar nyttan med att ha en tydlig koppling mellan företagets strategi och samhällsansvar.

Under denna utbildning får du kunskap om ISO 26000 vilket är en vägledande standard om samhällsansvar och socialt ansvarstagande. Standarden syftar till att införa, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra en verksamhets arbete med sitt samhällsansvar.

Denna utbildning ger dig även grundläggande kunskap om hållbarhet samt en metodik för att utveckla, införa och underhålla ett arbetssätt för samhällsansvar.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för hela eller delar av hållbarhetsarbetet och vill öka din förståelse och verktygslåda för att skapa effekter av hållbarhetsarbetet.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Dock är kunskap om någon verksamhetsstandard (ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001) och egen praktisk erfarenhet till hjälp för du ska få fullt utbyte av utbildningen.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig viktiga beståndsdelar i hur du påbörjar eller utvecklar ditt hållbarhetsarbete genom att använda ISO 26000.

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom hållbarhet.

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

hållbarhetsarbete, ISO 2600

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Hållbarhetsarbete enligt ISO 26000

Program

Dag 1 09:00 - 16:30

  • Introduktion och genomgång av programmet
  • Vad menar vi med hållbarhet och grundläggande begrepp
  • Genomgång av ISO 26000
  • Vad är viktigt att göra/inte göra för att få störst nytta?
  • Avslutning och personlig reflektion

Intresseanmälan

  • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Förverkliga ditt hållbarhetsarbete med förändringsledning

Utbildningen ger dig kunskap om hur du bör agera för att engagera hela din organisation i att nå era gemensamma hållbarhetsmål.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf