Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 500 kr
Stockholm
 • 22 sep - 17 okt
 • 6 feb - 6 mar 2023
Göteborg
 • 1 dec - 10 jan 2023
 • 4 maj - 1 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

HR som förändringsledare

Utbildningen ger dig som arbetar med HR kunskapen som krävs för att själv ta rollen som förändringsledare eller leda kompetensutvecklingen i förändringsarbetet.

Genom att bidra med professionell och strukturerad förändringsledning har HR-funktionen en mycket god möjlighet att stödja organisationen med kompetens, metoder och processer i strategiskt viktiga förändringar.

Utbildningen ger dig insikter och konkreta verktyg som du direkt kan applicera i förändringar där HR har förändringsledaransvar till exempel vid implementering av nya arbetssätt, organisationsförändringar eller införande av ändrade HR processer.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid samtliga steg:

Göteborg: 12-13 maj samt 7 juni

Stockholm: 23-24 feb samt 22 mar 2022 (sista anmälningsdag 23 januari)
22-23 sept samt 17 okt

För Vem?

Utbildningen riktar sig specifikt till HR chefer, HR specialister, HR Business Partners, HR Strateger, PX Partners och HR konsulter som vill utveckla en förmåga att stödja organisationers genomförande av strategiska projekt och förändringar.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får ut mer av kursen om du kan arbeta med ett förändringsprojekt som case, en förändring du antingen varit en del av eller kommer bli en del av.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som jobbar med HR de bästa förutsättningarna att själv ta rollen som förändringsledare, eller leda kompetensutvecklingen i förändringsarbetet. Målet är att du redan innan utbildningen är avslutad ska kunna applicera de verktyg och insikter du har fått med dig i ditt dagliga arbete.

Övrig information

Detta är ingen traditionell Change Management utbildning. Vi kommer att arbeta konkret i både det strukturella och i det individuella perspektivet. Det blir en viss tyngdpunkt i det individuella perspektivet då människors reaktioner i förändring är avgörande för effektiviteten i förändringsarbetet. Genom hela utbildningen får du relatera till eget kommande eller nyss genomförda förändringscase.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 500 kr
Stockholm
 • 22 sep - 17 okt
 • 6 feb - 6 mar 2023
Göteborg
 • 1 dec - 10 jan 2023
 • 4 maj - 1 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om HR som förändringsledare

Program

Uppstartsmöte ca 2 veckor före dag 1

 • Onlinemöte 1 timme med genomgång av programupplägg, deltagarnas förväntningar, och förberedelser inför dag 1.

Dag 1 09.00-17.00 (nedanstående moment relateras genomgående till förändringar där det är vanligt att HR har eller kan ta en aktiv roll för att nå önskade effekter som t.ex. organisationsförändring, införande av nya arbetssätt, förändring i processer, m.m.)

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Vad menar vi med Förändringsledning & Förändringsledarskap
 • Typiska mänskliga reaktioner i förändring
 • Introduktion av modell för förändringsledning
 • Roller och ansvar i förändring för HR, ledning, chefer och medarbetare
 • Synliggörande av behov och krav genom intressentanalys
 • Personlig reflektion och överföring till eget förändringscase

Dag 2 08.30-17.00

 • HR som förändringsledare
 • Analys av verksamhetens förutsättningar och förmåga till förändring
 • Förändringskommunikation
 • Situationsanpassat ledarskap i förändring
 • Identifiera och hantera hinder samt skapa incitament
 • Kraften i delaktighet och medskapande i planering och beslut

Arbete med egen handlingsplan

 • Utifrån egen handlingsplan och innehållet från dag 1 och 2 testar du verktyg och modeller på eget förändringscase under ca 4-6 veckor

Dag 3 09.00-17.00

 • Reflektion egen handlingsplan
 • Beteendeförändringar, hur vi kan samarbeta med vår hjärna
 • Verktyg för kommunikation och motivation
 • Personlig coaching, skapa motivation och ägarskap
 • Mäta och följa upp effekter och nyttor

Uppföljning och erfarenhetsutbyte 4-6 veckor efter dag 3

 • 2 timmar (Online eller fysiskt möte)

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 500 kr
Stockholm
 • 22 sep - 17 okt
 • 6 feb - 6 mar 2023
Göteborg
 • 1 dec - 10 jan 2023
 • 4 maj - 1 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Kursen tar upp de förväntade kommande ändringarna eftersom vi baserar kursen på standarderna som de ser ut just i ögonblicket.

Förändringsledning & förändringsledarskap

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Kommunikativt ledarskap

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för när och hur du ska använda viktiga kommunikationsverktyg samt utvecklar din praktiska kommunikationsförmåga.

Förbereda och leda workshop

Utbildningen ger dig en tydlig bild av hur du skapar och genomför engagerande workshops som ger resultat samt hur du hanterar kniviga situationer som kan uppstå.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf