Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Introduktion till Lean

Konceptet som vi kallar ”Lean” har länge skapat stor framgång inom verksamheter av alla storlekar och oavsett bransch. Konceptets grund vilar på principer som guidar oss till ett gemensamt sätt att tänka, samt arbetsmetoder och verktyg som möjliggör för medarbetare att följa principerna.

Med tydligt fokus på kunden skapar konceptet arbetsmetoder för transparens, samarbete och rätt prioriteringar, och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Denna distansutbildning ger dig inblick i hur man direkt kan applicera Lean-principerna ihop med anpassade metoder för att skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete som bygger på samarbete i organisationen.

Kursen ger dig också en bredare inblick i vad man som verksamhet skall tänka på för att skapa engagemang och en bredare förståelse hos alla medarbetare kring ”varför” Lean skapar framgång om det appliceras på rätt sätt, vilket är en viktig framgångsfaktor för att lyckas.

För vem?

 • Linjechefer och teamledare på alla nivåer
 • Ledningsgrupper och chefer med ansvar att genomföra förändringar med uttalade effektmål
 • Förbättringsledare, projektledare och koordinatorer inom förbättringsarbete
 • Specialister ex. processledare, verksamhetsutvecklare
 • Medarbetare som medverkar i att bygga en fungerande förbättringskultur

Vilka förkunskaper krävs?

Kursen har inga förkunskapskrav.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att skapa en grundläggande förståelse för vad Lean-konceptet innehåller. Kuren syftar också till att både skapa förståelse för hur principerna och metoderna som Lean-konceptet bygger på kan appliceras för att skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete oavsett bransch eller inriktning på verksamhet, samt vad man som verksamhet skall tänka på för att skapa engagemang och en bredare förståelse hos alla medarbetare vilket är en viktig framgångsfaktor för att lyckas.

Efter genomförd kurs kommer deltagarna att ha:

 • Förståelse för vad ett framgångsrikt förbättringsarbete innebär?
 • Förståelse för vad principerna inom Lean innebär
 • Kunskap om hur principer och arbetsmetoder bygger ett Lean mind-set
 • Kunskap om hur arbetsmetoder anpassas för att skapa ett effektivt förbättringsarbete

Övrig information

En heldagskurs på distans i två block, 3 + 3,5 timmar med lunch emellan. Teoriavsnitt blandas med flera gruppövningar för att skapa bra dynamik i kursen. 3 timmar förmiddag inkl. pauser och övningar. Lunch 1 timma för att ge deltagarna chansen att ta en lägre paus och lämna dator/skärm. 3,5 timmar eftermiddag inkl. pauser och övningar.

Se vår film om Lean-utbildning

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Introduktion till Lean

Program

Dag 1 09:00-16:30

 • Vad är Lean?
 • Vad innebär principerna inom lean?
 • De 3 M:en, och de 3 lagarna
 • Fokus på kunden och hela värdeflödet, hur gör man?
 • Övning: Vilka värdeflöden har vi?
 • Värdeflödeskartläggning
 • Eliminering av slöseri, vilka och hur?
 • Övning: Värdeflödeskartläggning i en administrativ process
 • Lunch
 • Övning: Vilka slöserier ser vi i vår verksamhet?
 • Skapa kundstyrda flöden och processer
 • Förbättringsarbetet i praktiken
 • Övning: Förbättringsmöte
 • Komponenterna för att skapa ett fungerande förbättringsarbete?
 • Reflektionsövning: Hur kan Lean-konceptet effektivisera vårt förbättringsarbete?
 • Eftersnack: Lean – praktiska tips, allmänna frågor och funderingar

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf