Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Lean för hela verksamheten

I utbildningen ger vi ett bredare perspektiv på Lean och visar hur vi kan applicera samma tankesätt inom olika branscher och hur vi kan skapa ett ökat kundvärde inom hela verksamheten, inte bara inom produktion.

Under utbildningen får deltagarna själva praktisera teorierna genom ett interaktivt Leanspel och flera praktikfall på verklighetsbaserade scenarier. Vi går igenom de vanligaste verktygen inom Leanfilosofin och lär oss hur vi kan använda dessa för att skapa en mer resurssnål verksamhet.

För Vem?

Utbildningen är lämplig som grundkurs för de som ska ansvara för Lean som t.ex. koordinator eller chef, den är även lämplig som introduktionsutbildning för samtlig personal. Den är även lika aktuell för deltagare som kommer från verksamheter där Lean redan är etablerat. Även Japanerna på Toyota inser att man aldrig blir fullärd.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikt om nytta med de olika delarna, och efter praktisk träning under utbildningen, kunna tillämpa det i sin egen verksamhet.
Syftet är även att ge förståelse för bakomliggande tankesätt och principer för att kunna arbeta med verktygen på rätt sätt och involvera alla medarbetare i verksamheten.

Övrig information

CANEAs Lean-hus används som röd tråd för att binda samman de olika avsnitten i utbildningen.

Se vår film om Lean-utbildning

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Lean för hela verksamheten

Program

Dag 1 08:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Från massproduktion till kundorienterat och de 14 principerna
 • Enskild övning: Bygga Elskåp
 • Praktikfall: Presentation av praktikfallsföretaget
 • Övning: Lean-spelet, omgång 1
 • Övning: Lean-spelet, omgång 2
 • Lean-huset och flödesorienterat tankesätt
 • Övning: Kasta flygplan
 • De 7+1 slöserierna samt Muda, Mura och Mudi
 • Praktikfall: Den skeptiska avdelningen
 • 5S
 • Övning: Lean-spelet, omgång 3
 • Summering och avslutning dag 1

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Återblick dag 1
 • Värdeflödeskartläggning Produktion
 • Övning: Lean-spelet, omgång 4
 • Värdeflödeskartläggning Administration
 • Praktikfall: Värdeflödeskartläggning Rekrytering
 • Standardiserat arbetssätt
 • Övning: Bygga flygplan
 • PDCA-hjulet
 • A3 Problemlösning
 • Praktikfall: A3 Problemlösning i Lean-spelet
 • Övning: Lean-spelet, omgång 5
 • Ständig förbättring – Kaizen
 • Praktikfall: SMED på IT-support
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Återblick dag 2
 • Mål, mätning och daglig styrning
 • Rätt från början
 • Flödesstyrning med Just-In-Time
 • Övning: Lean-spelet, omgång 6
 • Lean ledarskap
 • Praktikfall: Styra och leda, Gemba-rond på utvecklingsavdelning
 • Lean Accounting
 • Tillämpning av Lean inom olika områden
 • Lean vs. ISO 9001
 • Uppstartsprogram och organisering
 • Praktikfall: Ta fram utrullningsplan
 • Sammanfattning av kurs och diskussion om nästa steg

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Utbildningen motsvarade verkligen mina förväntningar! Jag fick en tydlig bild av vad Lean och vad dess verktyg innebär och handlar om, både teoretiskt och praktiskt. Föreläsaren var mycket kunnig och kompetent inom området. Jag kan även varmt rekommendera CANEA som mycket kompetent och professionell utbildningsleverantör.

Richard Beckman, Sälj- och marknadsansvarig, BengIT Sverige AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Lean för tjänster, administration och service

I denna utbildning går vi igenom de vanligaste verktygen inom Lean och hur dessa kan användas i administrativa eller tjänsteproducerande verksamheter.

Läs mer

Lean produktion

Verktygen och metoderna är minst sagt väl beprövade. Denna intensiva fyradagarskurs fokuserar på Lean-konceptets praktiska tillämpning. Vi går igenom och tränar på de Lean-verktyg och metoder som är lämpliga att använda inom produktion.

Läs mer

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf