Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 8 jun - 10 jun 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Lean för tjänster, administration och service

I denna utbildning går vi igenom de vanligaste verktygen inom Lean och hur dessa kan användas i administrativa eller tjänsteproducerande verksamheter.

Upplägget bygger på att ge en snabb förståelse för teorin för att sedan tilllämpa de nya kunskaperna i praktiska övningar och praktikfall baserade på verkliga scenarier.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är ledare, chef, samordnare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare och till alla andra som behöver kunna Lean eller som vill veta vad det innebär att tillämpa Lean i en administrativ eller tjänsteproducerande verksamhet.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper men går samtidigt på djupet i de vanligast tillämpade delarna av Lean. Du kan komma från en verksamhet där Lean redan är etablerat eller där Lean-resan just ska starta.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur de olika Lean-verktygen kan hjälpa oss att realisera en Lean verksamhetsstrategi. Syftet är även att skapa förståelse för de bakomliggande tankesätt och principer som Lean bygger på. Det är viktigt att förstå att verktygen är medel, inte mål.

Övrig information​

Lean-spel

För att konkretisera situationer på ett upplevelsebaserat sätt används ett Lean-spel för administrativa flöden. Spelomgångarna ligger utspridda under de tre utbildningsdagarna för att deltagarna succesivt ska kunna tillämpa sina nyvunna kunskaper och lära sig genom att prova olika strategier och verktyg i praktiken.

Vårt Lean-hus används som röd tråd för att binda samman de olika avsnitten i utbildningen.

Vi är godkända av PMI som Registrated Education Provider R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 24 för PMP/PgMP.

Se vår film om Lean-utbildning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 8 jun - 10 jun 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Lean för tjänster, administration och service

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion av utbildningen
 • Lean introduktion
 • Lean-huset
 • Övning: Lean Administrationsspelet
 • Kundfokus
 • Övning: Lean Administrationsspelet, Förbättringsmöte
 • Flödesorienterat tankesätt
 • Övning: Lean Administrationsspelet, Förbättringsmöte
 • Övning: Tärningsspel
 • Muda, Muri och Mura
 • Övning: Sjukfrånvaro
 • Övning: 5S sifferspel
 • Summering och avslutning

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Återblick dag 1
 • 5S
 • Standardiserat arbetssätt
 • Övning: Standardiserat arbetssätt
 • PDCA-hjulet
 • Mål och mätning
 • Praktikfall: Sätta mål
 • Flödesstyrning
 • Visuell styrning
 • Praktikfall: Tavla för visuell styrning
 • Kvalitetssäkring – Rätt från början
 • Värdeflödeskartläggning
 • Praktikfall: Värdeflödeskartläggning rekrytering
 • Summering och avslutning

Dag 3 08:00 - 16:50

 • Återblick dag 2
 • Problemlösning – A3-rapport
 • Praktikfall: A3 Problemlösning – 5 varför
 • Ständig förbättring
 • Ställtidsreducering (SMED)
 • Praktikfall: SMED
 • Lean ledarskap
 • Lean uppstartsprogram
 • Praktikfall: Att lyckas med Lean i praktiken
 • Quiz
 • Summering och avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 8 jun - 10 jun 2020


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

"Lean för tjänster, administration och service" är en jättebra utbildning där övningarna var väldigt bra. Vi är i full gång att implementera Lean hos oss och vi kommer att använda oss av 5S och flygplansövningen från utbildningen rakt av.

Malin Lisselerks, Sektionschef kvalitet och verksamhetsutveckling, Boliden Mineral AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Läs mer

Lean produktion

Verktygen och metoderna är minst sagt väl beprövade. Denna intensiva fyradagarskurs fokuserar på Lean-konceptets praktiska tillämpning. Vi går igenom och tränar på de Lean-verktyg och metoder som är lämpliga att använda inom produktion.

Läs mer

Projektledning

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf