Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Ledarskap i projekt

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kursen fokuserar på verktyg och arbetssätt bestående av en blandning av föreläsningar, snabbövningar, bikupor och diskussioner. Detta genom en virtuell plattform som tillåter nätverkande mellan deltagare.

Kursen innehåll är relevant i alla typer av projekt.

För vem?

Till dig som projektledare som vill förbättra din förmåga att leda och hantera människor i dina projektteam.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper förutom en förståelse av projektmiljön.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att ge dig en grund för vad ledarskap inom projekt och projektledning handlar om. Du kommer att få teorin och verktygen för att forma högpresterande projektteam genom anpassat ledarskap, hantera konflikter samt motivera medarbetare.

Utbildningen ger dig insikter, väl beprövade verktyg och färdigheter som är nödvändiga för att etablera en kompetent projektgrupp, uppmärksamma och utveckla de individuella insatserna i gruppen samt skapa en produktiv projektmiljö.

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:

 • Bygga upp ett projektteam i både fysisk och virtuell miljö
 • Förståelse för förmågor som att vägleda, motivera och styra ett team
 • Anpassa sitt ledarskap till individen, teamets status och projektets status.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Ledarskap i projekt

Program

Dag 1 09:00-16:00

 • Program & Introduktion av varandra
 • Projektledarens roll: Projektledarens kunskapsområden och egenskaper, Ledarskap och chefskap
 • Att bygga upp ett team: Teamets faser och ledarskapsbehov, Hantera hinder
 • Virtuella team: Fördelar/nackdelar med virtuella team, Teamsbuildning i virtuell miljö
 • Ledarskapsstilar: Anpassning till individ, team och projekt
 • Motivation: Motivationsteorier, Motivation och belöningar
 • Konflikthantering: Vanliga konflikter i projekt och hur man löser dem
 • Mentorskap: Typer av mentorskap i projekt, Förutsättningar och framgångsfaktorer
 • Allmänna frågor och avslutning

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf