Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken

Utbildningen ger dig kunskap om hur du utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet, i enlighet med ISO 27001:2017.

Våra erfarna managementkonsulter och informationssäkerhetsexperter går igenom relevant teori och många praktiska exempel från verkliga projekt. I kreativa och roliga praktikfall får du öva på viktiga moment och diskussionsuppgifter hjälper till att reda ut viktiga frågeställningar.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med att införa eller utveckla din organisations arbete med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Vilka förkunskaper krävs?

För att få ut det mesta möjliga av utbildningen bör du ha grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och standarden ISO 27001. Om dessa förkunskaper saknas rekommenderar vi vår utbildning ”introduktion till informationssäkerhet och ISO 27001”.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska lära dig att utforma och införa ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001:2017.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier mellan utbildningsdagarna. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper. För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 27001-standarden studeras.

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken

Program

Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion till ledningssystem, kravhantering och verksamhetsstyrning
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • ISO 27001 – struktur, krav och tolkning
 • Analysera status för ledningssystemet
 • Praktikfall:
 • Bli bekant med ISO 27001
 • Bli bekant med bilaga A ”åtgärder” i ISO 27001
 • Tolkning av kraven i GDPR

Dag 2 08:00-17:00

 • Definiera åtgärdsplan från resultat av GAP-analys
 • Planera och organisera arbetet i projektform
 • Krav på högsta ledningen
 • Dokumentation
 • Analys av interna och externa faktorer och intressentanalys
 • Tekniska informationssäkerhetsanalyser
 • Riskanalys och beslut om åtgärder
 • Internrevision
 • Certifiering
 • Praktikfall:
 • System och informationskartläggning
 • Riskanalys och val av åtgärder

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ned PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Kursen tar upp de förväntade kommande ändringarna eftersom vi baserar kursen på standarderna som de ser ut just i ögonblicket.

Internrevision ISO 27001

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf