Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Utgångspunkten är den internationella standarden ISO/IEC 27001 och relaterade standarder i ISO 27000 serien. Våra erfarna managementkonsulter och informationssäkerhetsexperter går igenom relevant teori och många praktiska exempel från verkliga projekt. I kreativa och roliga praktikfall får du öva på viktiga moment och diskussionsuppgifter hjälper till att reda ut viktiga frågeställningar.

Denna kurs förutsätter att deltagaren har god allmän kännedom om informationssäkerhet samt standarden ISO/IEC 27001. Vår introduktionskurs till informationssäkerhet ger tillräckliga förkunskapskrav.

Utbildningen levereras i digitalt format genom vår toppmoderna plattform och studio för digital utbildning.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Vilka förkunskaper krävs?

Denna kurs förutsätter att deltagaren har god allmän kännedom om informationssäkerhet samt standarden ISO/IEC 27001. Vår introduktionskurs till informationssäkerhet ger tillräckliga förkunskapskrav.

Syfte och mål

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en bättre förståelse kring:

 • Förstå och kunna förklara begreppet informationssäkerhet
 • Kunskap kring hot, sårbarheter och risker kopplade till informationssäkerhet
 • Kunskap om tankesätt, struktur och innehåll för ISO/IEC 27001
 • Kunskap och färdighet att förstå och tillämpa kraven i ISO/IEC 27001
 • Kunskap om olika typer av informationssäkerhetsåtgärder som kan tillämpas
 • Kunskap kring riskanalys och val av informationssäkerhetsåtgärder
 • Kunskap kring dokumentation som krävs för ett ledningssystem för informationssäkerhet samt metoder och verktyg för framtagning av dokumentation
 • Kunskap kring förvaltande organisation och ledningsprocess för ledningssystem för informationssäkerhet
 • Detaljerad kunskap kring upplägg och genomförande av projekt för att upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO/IEC 27001

Kursupplägg

Våra erfarna managementkonsulter och informationssäkerhetsexperter går igenom relevant teori och många praktiska exempel från verkliga projekt. I kreativa och roliga praktikfall får du öva på viktiga moment och diskussionsuppgifter hjälper till att reda ut viktiga frågeställningar.

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken

Program

1 Dag

 • Mer info kommer inom kort

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf