Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 15 jun - 16 jun 2020
 • 14 dec - 15 dec 2020
Göteborg
 • 14 sep - 15 sep 2020
 • 17 mar - 18 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Miljölagstiftning

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver djupare kunskap om svensk miljölagstiftnings gällande lagar och krav och hur man uppfyller kraven i ISO 14001. Vi går igenom miljöbalken med betoning på miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och farligt avfall, varvat med praktiska övningar i att läsa och tolka lagkrav och olika situationer.

För Vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är ansvariga för miljöledningssystemet eller internrevisorer som behöver en djupare kunskap om svensk miljölagstiftning, hur man uppfyller kraven i ISO 14001 och EMAS vad gäller kunskap om lagar och krav.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse för hur svensk miljölagstiftning är uppbyggd och svenska miljömyndigheter är organiserade och arbetar. Du får också en grundläggande kunskap om miljöbalken.

I utbildningen förklaras också kraven på företag och organisationer vad gäller kunskap om lagar och andra krav som ISO 14001 och EMAS ställer. Detta är viktigt att förstå både som ansvarig för ett miljöledningssystem och om man agerar som internrevisor.

I utbildningen ingår även träning i att läsa och tolka lagtext. Det ger dig en god grund att stå på i det dagliga arbetet.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 15 jun - 16 jun 2020
 • 14 dec - 15 dec 2020
Göteborg
 • 14 sep - 15 sep 2020
 • 17 mar - 18 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Miljölagstiftning

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Internationellt miljöarbete
 • Allmän juridik och miljömyndigheter
 • Miljöbalken
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Praktikfall: Att hitta i miljöbalken, del 1
 • Kemiska produkter
 • Praktikfall: Att hitta i miljöbalken, del 2
 • Avslutning dag 1

Dag 2 08:00 - 16:30

 • Avfall och producentansvar
 • Prövning och tillsyn
 • Påföljder
 • Praktikfall: Att hitta i miljöbalken, del 3
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Praktikfall: Laglista
 • Miljökommunikation
 • Praktikfall: Identifiering av lagstiftning
 • Diskussion
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 15 jun - 16 jun 2020
 • 14 dec - 15 dec 2020
Göteborg
 • 14 sep - 15 sep 2020
 • 17 mar - 18 mar 2021


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Miljölagstiftning" är en utbildning som varje företag behöver ha för att lättare kunna tolka vad som skrivs i lagar och förordningar. CANEAs kurs erbjuder ett lättläst material och har helt klart duktiga föreläsare. De både fängslar och ger de förklaringar man efterfrågar. Detta är en kurs som fler miljösamordnare, kvalitetsansvariga eller andra människor i ansvarsställning borde gå. Vår koncern har beställt ytterligare kursplatser. Kursen är ett måste för att förstå och kommunicera miljö med myndigheter.

Christer Ahlquist, Miljöprocessledare, Eltel Networks AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

System för arbetsmiljö - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf