Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 26 sep - 27 sep
 • 8 maj - 9 maj 2023
Online
 • 14 nov - 15 nov (12 900 kr)
Göteborg
 • 9 feb - 10 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Miljölagstiftning

Utbildningen ger dig en förståelse för hur svensk miljölagstiftning är uppbyggd samt hur svenska miljömyndigheter är organiserade och arbetar.

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både följer och har kunskap om miljölagstiftning. Under utbildningen gås lagar och krav i svensk miljölagstiftning igenom samt hur du uppfyller kraven i ISO 14001.

Vi går igenom miljöbalken med betoning på miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och farligt avfall, varvat med praktiska övningar i att läsa och tolka lagkrav och olika situationer. I utbildningen ingår även träning i att läsa och tolka lagtext. Det ger dig en god grund att stå på i det dagliga arbetet.

miljölagstiftning kurs

För Vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är ansvariga för miljöledningssystemet eller internrevisorer och behöver djupare kunskap om svensk miljölagstiftning samt kraven i ISO 14001 och EMAS.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare den kunskapen om svensk miljölagstiftning som krävs för att arbeta med miljöledningssystem

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom miljöledningssystem.

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 26 sep - 27 sep
 • 8 maj - 9 maj 2023
Online
 • 14 nov - 15 nov (12 900 kr)
Göteborg
 • 9 feb - 10 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Miljölagstiftning

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Internationellt miljöarbete
 • Allmän juridik och miljömyndigheter
 • Miljöbalken
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Praktikfall: Att hitta i miljöbalken, del 1
 • Kemiska produkter
 • Praktikfall: Att hitta i miljöbalken, del 2
 • Avslutning dag 1

Dag 2 08:00 - 16:30

 • Avfall och producentansvar
 • Prövning och tillsyn
 • Påföljder
 • Praktikfall: Att hitta i miljöbalken, del 3
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Praktikfall: Laglista
 • Miljökommunikation
 • Praktikfall: Identifiering av lagstiftning
 • Diskussion
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 26 sep - 27 sep
 • 8 maj - 9 maj 2023
Online
 • 14 nov - 15 nov (12 900 kr)
Göteborg
 • 9 feb - 10 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

miljolagstiftning.pdf

Miljölagstiftning" är en utbildning som varje företag behöver ha för att lättare kunna tolka vad som skrivs i lagar och förordningar. CANEAs kurs erbjuder ett lättläst material och har helt klart duktiga föreläsare. De både fängslar och ger de förklaringar man efterfrågar. Detta är en kurs som fler miljösamordnare, kvalitetsansvariga eller andra människor i ansvarsställning borde gå. Vår koncern har beställt ytterligare kursplatser. Kursen är ett måste för att förstå och kommunicera miljö med myndigheter.

Christer Ahlquist, Miljöprocessledare, Eltel Networks AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

System för arbetsmiljö - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig att systematisera ditt företags arbetsmiljöarbete och får kunskap om tillhörande lagstiftning, AFS 2001:1 och internationella standarder.

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf