Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Nya IATF 16949:2016

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nyligen publicerade kvalitetsstandarden?

Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna i nya IATF 16949:2016 jämfört med äldre versioner av standarden. Utbildningen skall hjälpa era verksamheter med förberedelser inför övergången och vi kommer behandla områden såsom riskhantering, kundspecifika krav, produktsäkerhet, integrerad mjukvara m.m. Vi lär oss genom praktikfall och diskuterar lösningar.

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till personer inom fordonsindustrin som har en roll kopplat till ledning, förändringsledning eller kvalitet. Detta inom organisationer med ledningssystem enligt den befintliga ISO/TS 16949:2009 eller som planerar att införa ledningssystem för kvalitet enligt kraven i IATF-standarden.

Vilka förkunskaper krävs?

För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen krävs goda kunskaper i den gamla standarden ISO/TS 16949 samt kunskap om ISO 9001:2015. Om förkunskaper i kvalitetsledningssystem saknas så bör man som förberedelse gå någon av nedan föreslagna kurser:
- ISO 9001 Grundkurs, 1 dag
- Verksamhetsledningssystem i praktiken - ISO 9001, 2 dagar
- Nya ISO 9001:2015, 1 dag.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig en översikt om vilka förändringar som skett i IATF 16949:2016 och befästa kunskapen med bland annat praktikfall samt komma längre i hur den nya standarden skall användas. Under utbildningen får du även tips på hur man kan förbereda sig på förändringarna.

Övrig information

Nya IATF 16949:2016 ingår i kurspriset. ISO 9001:2015 ingår inte, men den går att köpa via oss som tilläggsmaterial.

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Nya IATF 16949:2016

Program

Dag 1 09:00-18:00

 • Introduktion
 • Bakgrund och förändringsarbete
 • Övergångsregler
 • Annex SL, High Level Structure
 • Kaffe
 • Förändringar i IATF 16949:2016
 • Kap. 4: Organisationens förutsättningar
 • Kap. 5: Ledarskap
 • Praktikfall inkl. genomgång - del 1
 • Lunch
 • Förändringar i IATF 16949:2016 – fort.
 • Kap. 6: Planering ledningssystem
 • Kap. 7: Stöd
 • Praktikfall inkl. genomgång – del 2
 • Förändringar i IATF 16949:2016 – fort.
 • Kap. 8: Verksamhet
 • Kaffe
 • Förändringar i IATF 16949:2016 – fort.
 • Kap. 9: Utvärdering av prestanda
 • Kap. 10: Förbättring
 • Praktikfall inkl. genomgång – del 3
 • Så förbereder du dig
 • Risker och möjligheter vid införandet,
 • Diskussion
 • Avslutning
 • (Med reservation för ändringar.)

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Kursen var precis så informativ som jag hoppats. Vi fick ett bra kursmaterial med genomgångar av de olika ändringarna och det var en mycket kunnig föreläsare.

Sven Ljunggren, Kvalitetstekniker, Samhall AB


Relaterade utbildningar

Kursen tar upp de förväntade kommande ändringarna eftersom vi baserar kursen på standarderna som de ser ut just i ögonblicket.

Internrevision - IATF 16949:2016

I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Effektiva korrigerande åtgärder - 8D

8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf