Hoppa till huvudinnehåll

Nya ISO 14001:2015

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nyligen publicerade miljöstandarden?

Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna i nya ISO 14001:2015. Avsikten med Nya ISO 14001:2015 är bland annat att bättre integrera miljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska miljöförbättringar.

Dessutom vill man underlätta för företag att involvera intressenter och leva upp till deras krav samt att använda ISO 14001 som en del i hållbarhetsarbetet.

Ta tillfället i akt och var med när förutsättningarna för framtidens miljölednings-system lanseras.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en företagsintern utbildning fyll i en intresseanmälan.

Läs mer

Kontakt utbildning
010-459 00 11
utbildning@canea.se

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
20 årav erfarenhet
3000deltagare per år

För Vem?

Du vill fördjupa och befästa din kunskap med bland annat praktikfall samt komma längre i hur ISO 14001:2015 skall användas. Denna utbildning kan utmärkt kombineras med kursen Nya ISO 9001:2015.

Vilka förkunskaper krävs?

För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen krävs goda kunskaper i den gamla standarden för miljöledning.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig en översikt om vilka förändringar som skett i ISO 14001 och befästa kunskapen med bland annat praktikfall samt komma längre i hur den nya standarden skall användas

Övrig information

Vi deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 14001 och har djup expertkunskap inom området.


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Nya ISO 14001:2015

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nyligen publicerade miljöstandarden? Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna i nya ISO 14001:2015. Avsikten med Nya ISO 14001:2015 är bland annat att bättre integrera miljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska miljöförbättringar.

Läs mer

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Läs mer

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf