Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Nya ISO 45001:2018

ISO 45001, arbetsmiljöledning som ersätter OHSAS 18001.

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar. Hur jobbar man framgångsrikt med arbetsmiljöfrågorna i ett ledningssystem? Ta tillfället i akt och var med när förutsättningarna för framtidens arbetsmiljöledningssystem lanseras.

För vem?

Du vill fördjupa och befästa din kunskap med bland annat praktikfall samt komma längre i hur ISO 45001 skall användas. Denna utbildning kan utmärkt kombineras med kursen Nya ISO 14001:2015.

Vilka förkunskaper krävs?

För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen krävs goda kunskaper i den gamla standarden för arbetsmiljöledning.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig en översikt om vilka förändringar som skett från OHSAS18001 till ISO 45001 och befästa kunskapen med bland annat praktikfall samt komma längre i hur den nya standarden ska användas

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Nya ISO 45001:2018

Program

Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion och presentation
 • Förändringar i ISO 45001:2018
 • Praktikfall – Att bli bekant med ISO 45001:2018 – del 1
 • Förändringar i ISO 45001:2018 – forts.
 • Praktikfall – Att bli bekant med ISO 45001:2018 – del 2
 • Genomgång praktikfall
 • Så förbereder du dig - Risker och möjligheter vid införandet, diskussion
 • Avslutning

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år


Relaterade utbildningar

Kursen tar upp de förväntade kommande ändringarna eftersom vi baserar kursen på standarderna som de ser ut just i ögonblicket.,

System för arbetsmiljö - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf